Na kartě Vlastnosti stopy naleznete základní informace o souboru v oblasti Zdrojové informace. Chcete-li otevřít toto okno, označte zvukový soubor na obrazovce kompilace pro zvukové CD a klepněte na nabídku Upravit > Vlastnosti. 
V části Vlastnosti jsou k dispozici následující vstupní pole:
Zadávací pole
Název (CD Text)

Definuje název, který bude uložen jako CD Text. CD přehrávače, které podporují zobrazení textu CD Text, zobrazí zde zadaný název.
Jako CD Text lze zobrazit pouze znaky latinské abecedy. CD Text lze zapsat pouze v režimu disc-at-once.

Zadávací pole
Interpret (CD-Text)

Definuje interpreta, který bude uložen jako CD Text. CD přehrávače, které podporují zobrazení textu CD Text, zobrazí zde zadané jméno interpreta.
Jako CD Text lze zobrazit pouze znaky latinské abecedy. CD Text lze zapsat pouze v režimu disc-at-once.

Zadávací pole
Pauza

Definuje délku pauzy ve vteřinách nebo rámečcích mezi vybraným zvukovým souborem a následujícím souborem.

Zadávací pole
International Standard Recording Code (ISRC)

Definuje název CD pomocí 12 místného digitálního kódu. ISRC se zadává do podkódu a je zahrnut tiše.
Pokud ISRC neznáte, ponechte pole prázdné.

Zaškrtávací políčko
Chráněno

Nastaví na zvukovém CD pro příslušnou stopu bit ochrany proti kopírování. Protože většina aplikací pro nahrávání CD tento bit jednoduše ignoruje, není ochrana oproti kopírování zajištěna. Při kopírování zvukového CD se stopami chráněnými proti kopírování se v Nero Burning ROM zobrazí varovná zpráva.

Zaškrtávací políčko
Prolnutí s předchozí stopou

Definuje prolnutí mezi tímto a předchozím zvukovým souborem. Můžete zadat délku prolnutí v sekundách nebo sektorech.  

Rám
U Audio CD poskytuje 75 sektorů jednu vteřinu přehrávané hudby. Jeden sektor se skládá z až 98 rámů, které obsahují 24 datových bytů a 9 kontrolních bytů. Podobně “rám” popisuje celou obrazovku v televizní a video technologii. Na úplné obrazovce se dva po sobě následující poloviční obrazy kvůli prolnutí zobrazí v rámci vteřiny.

Karta Vlastnosti stopy