Na záložce Indexy, hranice, rozdělení můžete nastavit a vymazat indexy a rozdělit zvukové soubory pro vytvoření dvou či více kratších souborů. Záložka se skládá z oblastí Osciloskop a Pozice. 
V oblasti Osciloskop se zvukové soubory zobrazují graficky. V oblasti Pozice jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Výběrové seznamy
Začátek/konec

Zobrazuje pozice začátku a konce zvukového souboru na CD.

Tlačítko
Nový index

Nastavuje novou pozici indexu na vybrané pozici. Pro přehrávače CD je toto pozice, od které začíná nová skladba a přehrávač na ni dokáže přímo přejít. Ne všechny přehrávače CD však tuto funkci podporují.

Tlačítko
Úpravy

Otevře se dialogové okno Nastavit konec stopy.
Můžete nastavit přesnou pozici rozdělení.

Tlačítko
Vymazat

Vymaže vybraný index.

Tlačítko
Rozdělení

Rozdělí zvukový soubor na označené pozici.

Tlačítko
Přehrát

Přehraje zvukový soubor od označené pozice.
V průběhu přehrávání se zobrazuje tlačítko Stop.

Tlačítko
Zastavit přehrávání

Zastavuje přehrávání zvukového souboru.
V případě zastavení přehrávání se opět objeví tlačítko Přehrát.

Tlačítko
Rozdělit na pozici indexu

Rozdělí zvukový soubor na nastavené pozici indexu.

Tlačítko
Zvětšit

Zvětší grafické zobrazení zvukového souboru.

Tlačítko
Zmenšit

Zmenší grafické zobrazení zvukového souboru.

Tlačítko
Celkový pohled

Zobrazí grafické zobrazení celého zvukového souboru.

 

Karta Indexy, hranice, rozdělení