Karta Filtry obsahuje filtry, které zlepšují nebo mění kvalitu hudby. Pro zpracování se používá tzv. nedestruktivní proces. tj. aktuální záznam se nezmění, ale jednoduše se nastavují příznaky, které lze kdykoli zrušit. Nevytváří se žádná další zvuková data. Zvukové soubory na pevném disku se během této operace nemění. 
V okně Vlastnosti zvukové stopy jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Zaškrtávací políčko
Normalizace

Nastaví hlasitost zvukového souboru na předvolenou hodnotu. Tento filtr je užitečný, když chcete sjednotit hlasitost souborů pocházejících z různých zdrojů. 

Zaškrtávací políčko
Odstranění praskání

Odstraňuje praskání a škrábání, jaké je slyšet např. na starých gramofonových deskách. 

Zaškrtávací políčko
Redukce šumu

Omezuje či odstraňuje šum na zvukových souborech. Veškeré frekvence pod určitým prahem (práh šumu) budou odstraněny.

Zaškrtávací políčko
Postupné zesílení

Postupně zvyšuje hlasitost zvukového souboru z nuly na nejvyšší hlasitost. Tento filtr může být užitečný pro zkracování souborů.

Zaškrtávací políčko
Postupné zeslabení

Postupně snižuje hlasitost zvukového souboru z nejvyšší hlasitosti do ticha. Tento filtr může být užitečný pro zkracování souborů.

Zaškrtávací políčko
Rozšíření sterea

Zesiluje/Zeslabuje stereo efekt zvukového souboru. Tento filtr funguje, pouze pokud byl původní soubor zaznamenán stereo.

Zaškrtávací políčko
Karaoke

Postupně tlumí vokály zvukového souboru. To se provádí ztlumením částí skladby, které jsou stejné v obou stereo kanálech.

Zaškrtávací políčko
Ozvěna

Přidává ke zvukovému souboru ozvěnu.

Zaškrtávací políčko
Ekvalizér

Otevírá ekvalizér, který umožňuje měnit hlasitost, basy a výšky v různých frekvenčních škálách.

Tlačítko
Vyzkoušet vybrané filtry

Přehraje zvukový soubor a použije zapnuté filtry. Během přehrávání lze měnit konfiguraci filtrů a tím ovládat efekty.

 

Karta Filtry