Na kartě Zvukové CD jsou uvedeny možnosti pro nastavení zvukového CD. 
Na kartě Zvukové CD v oblasti Obecné jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:

 

Zaškrtávací políčko
Normalizovat všechny zvukové soubory

Zapne filtr, který sjednotí hlasitost vypalovaných souborů. To se zvláště doporučuje, pokud zvukové soubory pocházejí z různých zdrojů. 

Zaškrtávací políčko
Nedělat mezery mezi stopami

Umožňuje spojovat zvukové soubory na zvukovém CD bez pauzy (jako u živých nahrávek).
Pokud není toto políčko zaškrtnuto, mezi zvukovými soubory jsou dvousekundové pauzy.
Důrazně doporučujeme použít režim disc-at-once. Jinak nemusí být nulová pauza podporována všemi vypalovačkami nebo může být mezi skladbami slyšet velmi krátké cvakání.

V oblasti CD Text jsou k dispozici následující možnosti konfigurace: 
Zaškrtávací políčko
Vypálit na CD

Umožňuje zapsat CD Text. U CD přehrávačů, které podporují CD Text, se na displeji zobrazí název CD, název zvukového souboru a jméno interpreta.
CD Text lze zapsat pouze v režimu disc-at-once.

Zadávací pole
Název

Definuje jmenovku zvukového CD.

Zadávací pole
Interpret

Určuje jméno interpreta.

Můžete rovněž zadat další informace o zvukovém CD, např. producenta nebo komentáře.

Nastavení zvukového CD