Karta Možnosti CDA obsahuje možnosti pro konfiguraci souborů CD-DA na zvukovém CD. V oblasti Strategie souborů CDA můžete vybrat strategii, kterou aplikace Nero Burning ROM použije pro zpraování vybraných zvukových souborů ze zdrojového zvukového disku. Obecně jsou k dispozici dvě metody:
 
 
 
§
Přečtěte zvukový soubor a dočasně ho uložte do vyrovnávací paměti. Zvukové CD lze vypálit v režimu disc-at-once, který podporuje CD Text. 
§
Vytvořte odkaz na zvukový soubor a přečtěte ho krátce před vypálením (odkaz na stopu). Zvukové CD lze vypálit pouze v režimu track-at-once. 

 

 

 

Chcete-li do své hudební kompilace přidat stopy ze zdrojového zvukového CD, obecně doporučujeme následující alternativu:
Uložte zdrojové zvukové CD na pevný disk (viz Kopírování zvukového CD na pevný disk). V ideálním případě uložte stopy v bezeztrátovém formátu FLAC. Potom pokračujte v přidávání zvukových souborů do své hudební kompilace.

 

 
Na kartě Možnosti CDA v oblasti Strategie souborů CDA jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Položka rozbalovací nabídky
Strategie diskového prostoru

Dočasně ukládá zvukové soubory do vyrovnávací paměti aplikace Nero Burning ROM.
Pokud na disku není místo, je vytvořen odkaz na zvukový soubor a soubor je načten až krátce před vypálením. Tato položka je vybrána ve výchozím nastavení.

Položka rozbalovací nabídky
Metoda dočasných souborů

Dočasně ukládá zvukové soubory do vyrovnávací paměti aplikace Nero Burning ROM.
Pokud není na disku místo, objeví se chybová zpráva.

Položka rozbalovací nabídky
Metoda odkazů

Vytvoří odkaz na zvukový soubor a načte soubor krátce před vypálením. Zdrojovým médiem může být pouze jednotka CD nebo DVD, nikoli vypalovačka. Disk lze vypálit pouze v režimu disc-at-once.

Položka rozbalovací nabídky
Strategie závislá na zařízení

Vytvoří odkaz na zvukový soubor, pokud je k dispozici jednotka CD/DVD. V opačném případě je použita strategie dočasných souborů.

Tlačítko
Informace

Zobrazí podrobnější informace o strategii souborů CDA.

Na kartě Možnosti CDA v oblasti Jednotka jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Výběrový seznam
Jednotka

Seznam rozpoznaných jednotek a vypalovaček.

Rozbalovací nabídka
Rychlost čtení

Vybírá rychlost čtení CD.

Zaškrtávací políčko
Před vypá
lením uložit stopu do vyrovnávací paměti na pevném disku

Před vypálením uloží zvukový soubor do vyrovnávací paměti.

Na kartě Možnosti CDA v oblasti Rozšířené jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Odstranit mezeru na konci zvukových stop

Odstraní ticho na konci jednotlivých zvukových souborů, takže hudební skladby plynule přecházejí jedna v druhou. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. 
Abyste zabránili nežádoucím efektům, pokud toto políčko nezaškrtnete, nastavte délku pauzy na hodnotu 0 (informace o nastavení délky pauzy naleznete na kartě Vlastnosti stopy).

 
Disc-At-Once
Disc-At-Once označuje metodu, při které laser ve vaší vypalovačce vypálí celou jednu sekci bez vypnutí a zapnutí mezi jednotlivými stopami. Tato metoda je ideální pro vypalování Audio CD, které si přejete přehrávat na vašem domácím stereu či v autě.

Stopa najednou
Stopa najednou je metoda vypalování, při které se každá stopa na disk vypálí samostatně. Proces vypalování se krátce přeruší po každé stopě, t.j. laser se po každé stopě znovu spustí. Při této metodě vypalování je možné vypálit pouze část DVD a pokračovat ve vypalování později. Mezi stopami je přestávka minimálně 27 ms, což může u Audio CD působit rušivě.

Nastavení CDA