Pomocí Nero Burning ROM můžete vytvářet disky Audio CD obsahující hudební soubory. Disky je možné přehrávat ve všech standardních CD přehrávačích. Při kompilaci disku Audio CD jsou zdrojové soubory s různými zvukovými formáty automaticky převedeny před vypálením do formátu Audio CD.   

 

 

 

Některé přehrávače CD nedokážou přehrát disky CD-RW. Pro vypalování zvukových CD používejte disky CD-R.

 

CD-R
Compact Disc-Recordable (Zapisovatelný kompaktní disk) je technologie pro jednorázová zapisovatelná média. Norma Oranžové knihy definuje ukládání zvukových dat a dalších dat čitelných počítačem.

 
Pro vytvoření zvukového CD postupujte následovně:
1.
V rozbalovací nabídce v okně Nová kompilace vyberte položku CD. (V případě, že se okno Nová kompilace neotevře, lze je otevřít klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.)
2.
Z výběrového seznamu typů kompilací vyberte položku Zvukové CD.
à
Jsou zobrazeny příslušné karty s možnostmi konfigurace pro tento typ kompilace.
3.
Nastavte na kartách požadované možnosti.

 

 

 

Zvukové CD by se mělo vždy vypalovat metodou disc-at-once. Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.

 

Disc-At-Once
Disc-At-Once označuje metodu, při které laser ve vaší vypalovačce vypálí celou jednu sekci bez vypnutí a zapnutí mezi jednotlivými stopami. Tato metoda je ideální pro vypalování Audio CD, které si přejete přehrávat na vašem domácím stereu či v autě.

 
4.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a objeví se obrazovka výběru.
5.
V panelu prohlížeče napravo vyberte zvukové soubory, které chcete vypálit. Zvukové soubory mohou pocházet z pevného disku nebo ze zvukového CD.

 

 

 

Jako zdroj můžete vybrat i playlist M3U.

 

 
6.
Přetáhněte požadované zvukové soubory na panel kompilace na levé straně.
à
Soubory jsou přidány do kompilace a zobrazeny na obrazovce kompilace. Ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku bude zapotřebí.
7.
Opakujte předchozí krok pro všechny zvukové soubory, které chcete přidat.
8.
Přizpůsobte vlastnosti zvukového souboru podle svých požadavků.
è
Úspěšně jste vytvořili kompilaci zvukového CD a nyní můžete kompilaci vypálit.
Viz také
Obrazovka výběru
MP3
Audio formát MPEG-1 Audio Layer 3 se používá pro snížení velikosti audio souborů na zlomek jejich původní velikosti (poměr 1:10) s nepatrnou ztrátou kvality. Můžete tedy očekávat přibližně 1 MB na minutu místo 10 MB u původních souborů. Tato hodnota a kvalita závisí na komplexitě audio signálu. Na měření kvality lze použít použitou přenosovou rychlost. Čím vyšší je přenosová rychlost,
tím vyšší je kvalita ale také potřebný objem paměti.

CD-R
Compact Disc-Recordable (Zapisovatelný kompaktní disk) je technologie pro jednorázová zapisovatelná média. Norma Oranžové knihy definuje ukládání zvukových dat a dalších dat čitelných počítačem.

Disc-At-Once
Disc-At-Once označuje metodu, při které laser ve vaší vypalovačce vypálí celou jednu sekci bez vypnutí a zapnutí mezi jednotlivými stopami. Tato metoda je ideální pro vypalování Audio CD, které si přejete přehrávat na vašem domácím stereu či v autě.

Kompilace zvukových CD