Záložka CD EXTRA nabízí možnosti konfigurace pro alba.  
V oblasti Informace jsou k dispozici následující informace:
Zobrazit panely

Zobrazí informace o kompilaci.

V oblasti Album jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Pole vstupů
Identifikace alba

Určí název alba. To je vhodné zejména v situacích, kdy má album sestávat z více disků CD.

Pole vstupů
Počet disků v albu

Určí počet disků, které má kompilace obsahovat.

Pole vstupů
Pořadové číslo v albu

Určí pořadí aktuálního disku v rámci alba.

Tlačítko
Obrázky

Otevře okno Obrázky CD EXTRA, kde lze vybrat obrázky pro přední a zadní stranu CD a určit formát obrázků.

V oblasti Lokalizace jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Panel zobrazení
Jazyky

Zobrazí dostupné jazyky. Když vyberete jazyk, můžete vložit název alba do textového pole Název alba. Pro každý jazyk lze vložit jiný název.

Tlačítko
Přidat

Otevře okno Nový jazyk, kde můžete vybrat nový jazyk ze seznamu zemí.

Tlačítko
Vymazat

Vymaže vybraný jazyk.

Pole vstupů
Název alba

Přidá název alba pro jazyk zvýrazněný ve výběrovém seznamu Jazyky.

 

Nastavení CD Extra