Aplikace Nero Burning ROM umožňuje kompilovat disky CD, které obsahují zvukové i datové soubory.
K dispozici jsou následující metody kompilace:
 
 
 
§
CD (smíšený režim) 
§
CD EXTRA 
CD ve smíšeném režimu obsahuje datové a zvukové soubory v jedné sekci. CD EXTRA obsahuje v první sekci zvukové soubory a ve druhé sekci datové soubory.
Postup kompilace zvukových a datových souborů je v podstatě stejný jako u kompilace datových nebo hudebních CD. Vyberte v okně Nová kompilace příslušnou položku. Výběrová obrazovka obsahuje oblast kompilace pro zvukové soubory a jednu pro datové soubory. Kompilaci lze vypálit pouze tehdy, když byly soubory přidány do oblasti kompilace zvukových i datových souborů.
Viz také
Kompilace datového disku
Kompilace zvukových CD
Obrazovka výběru

CD (smíšený režim) a CD EXTRA