Pomocí Gracenote MusicID dokáže Nero Burning ROM identifikovat hudební soubory. Takzvaná metadata, např. interpret, název a žánr jsou stažena z multimediální databáze Gracenote a zobrazena v aplikaci Nero Burning ROM. Zjištěná metadata se zapíší do hudebního souboru a jsou poté k dispozici.    
Lze idenfikovat jednotlivé hudební soubory i celá originální zvuková CD.
Pokud se v databázi dosud nenacházejí metadata zvukového CD, můžete je zadat a zpřístupnit je. Metadata se zašlou do Gracenote a přidají se do databáze.
S pomocí databáze Gracenote můžete identifikovat zvukové soubory z libovolné kompilace zvukových souborů. To je zvláště užitečné, když nejsou zvukové soubory pojmenovány nebo jsou pojmenovány jen částečně. Metadata získaná z databáze Gracenote se použijí pro kompilaci a zapíší se do zvukových souborů. Tímto způsobem se vaše hudební sbírka správně zobrazí se všemi informacemi.
Při následujících činnostech lze v aplikaci Nero Burning ROM automaticky identifikovat originální zvukové CD pomocí Gracenote MusicID.
 
 
 
§
Kopírování zvukového CD
§
Ukládání stop ze zvukového CD na pevný disk

 

 

 

Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®. Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com. 

 

Automatické rozpoznávání hudby