Většina CD přehrávačů neumí číst přepisovatelná CD (CD-RW). Pro vypalování zvukových CD proto používejte normální disky CD-ROM. 

 

 
Chcete-li zahájit vypalování, postupujte následovně:
1.
Zvolte vypalovačku v rozbalovací nabídce na hlavní obrazovce.
2.
Vložte patřičný prázdný disk.
3.
Pokud je to technicky možné, můžete v rozbalovací nabídce změnit typ disku.

 

 

 

Na hlavní obrazovce můžete kdykoli vybrat příslušný formát disku beze ztráty informací. Musí to být ovšem technicky možné – např. zvukové CD musíte vypálit na disk CD. Ale můžete například začít s datovým CD a později ho můžete změnit na datové DVD. Možnost změnit typ disku je užitečná tehdy, když začínáte vytvářet kompilaci a nevíte, kolik místa soubory zaberou.

 

 
4.
Chcete-li zkontrolovat nebo vybrat možnosti týkající se typu kompilace:
1.
Klepněte na tlačítko Vypálit na hlavní obrazovce.
à
Otevře se okno Vypálit kompilaci, v popředí s kartou Vypálit.
2.
Zkontrolujte a případně nastavte možnosti na jednotlivých kartách.
3.
Klepněte na tlačítko Vypálit.
5.
Pokud chcete hned spustit vypalování, klepněte na tlačítko Vypálit v horní části hlavní obrazovky.
à
Proces vypalování se spustí. Ukazatel průběhu ukazuje postup procesu vypalování.
6.
Chcete-li po vypálení vypnout počítač (pokud je to technicky možné), zaškrtněte políčko Po vypálení vypnout počítač.
7.
Pokud chcete po vypálení zkontrolovat zapsaná data, zaškrtněte políčko Zkontrolovat zapsaná data.
à
Po dokončení procesu vypalování se otevře okno se zprávou.
8.
Pokud chcete zobrazit rozšířenou oblast s protokolem událostí, klepněte na tlačítko Podrobnosti.
9.
Chcete-li zahájit další vypalování téže kompilace, klepněte na tlačítko Vypálit znovu.
10.
Klepněte na tlačítko OK.
è
Proces vypalování je dokončen. Můžete vyjmout vypálený disk z vypalovačky.

Spuštění procesu vypalování