Na kartě Vypálit v okně Vypálit kompilaci jsou umístěny možnosti vypalování. Které možnosti jsou zapnuty závisí na zvolené kompilaci.
V oblasti Činnost jsou k dispozici následující zaškrtávací políčka:
Zaškrtávací políčko
Zjistit nejvyšší možnou rychlost vypalování

Zkontroluje, jak rychle je možné získat přístup ke kompilovaným datům, a v případě potřeby snižuje vybranou rychlost vypalování. To brání podtečení zásobníku.
U vypalovaček s podporou ochrany proti podtečení zásobníku není třeba provádět test rychlosti.
Není k dispozici při ukládání pomocí Nero Image Recorder.

Zaškrtávací políčko
Simulovat vypalování

Simuluje vypalování. Simulace provádí všechny kroky, které jsou prováděny při vypalování, kromě nastavení laserového paprsku. Test určuje, zda je tok dat konstantní. 

Zaškrtávací políčko
Vypálit

Aktivuje tlačítko Vypálit.

Zaškrtávací políčko
Uzavřít disk

Uzavře disk, takže na něho již nebude možné dále zapisovat. U některých formátů disku je uzavření disku povinné. 
Aplikace Nero Burning ROM automaticky zaškrtne toto políčko pro příslušné formáty disků

V oblasti Zápis jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:

 

Rozbalovací nabídka
Rychlost vypalování

Vybírá rychlost, při jaké se disk vypálí.

Rozbalovací nabídka
Metoda vypalování

Vybírá metodu vypalování disku. K dispozici jsou následující metody. 
Track-at-once: Vypálí na disk každý zvukový soubor (stopu) zvlášť, tj. po zápisu každého zvukového souboru se laser vypne a znovu zapne.
Disc/Session-at-once: Disc/Session-at-once: Vypálí každou sekci disku s více sekcemi samostatně. 
Disc-at-once/96: Vypálí celý disk najednou aniž by se mezi jednotlivými zvukovými sobory musel vypínat laser. 

Zadávací pole
Počet kopií

Určí počet disků, které se mají vypálit. Výchozí nastavení je jeden disk.

Zaškrtávací políčko
Ochrana podtečení zásobníku

Aktivuje ochranu podtečení zásobníku.
Zaškrtávací políčko je dostupné pouze tehdy, když vybraná vypalovačka podporuje metodu, která nabízí ochranu proti podtečení zásobníku. 

Zaškrtávací políčko
Použití více vypalovaček

Po klepnutí na tlačítko Vypálit se otevře okno, kde můžete vybrat požadované vypalovačky. Proces vypalování poté proběhne současně na vybraných vypalovačkách.

 

 

 

U vypalovaček, které jsou vybaveny funkcí ochrany proti podtečení zásobníku, nejsou test rychlosti a simulace vyžadovány. Současné vypalovačky jsou touto funkcí většinou vybaveny.

 

 

 

 

Zvukové CD by se mělo vždy vypalovat metodou disc-at-once. Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.

 

Disc-At-Once
Disc-At-Once označuje metodu, při které laser ve vaší vypalovačce vypálí celou jednu sekci bez vypnutí a zapnutí mezi jednotlivými stopami. Tato metoda je ideální pro vypalování Audio CD, které si přejete přehrávat na vašem domácím stereu či v autě.

Disc-At-Once
Disc-At-Once označuje metodu, při které laser ve vaší vypalovačce vypálí celou jednu sekci bez vypnutí a zapnutí mezi jednotlivými stopami. Tato metoda je ideální pro vypalování Audio CD, které si přejete přehrávat na vašem domácím stereu či v autě.

Nastavení vypalování