Pomocí Nero Burning ROM můžete vypalovat videodisky AVCHD složené z videosouborů AVCHD z pevného disku nebo z videokamery. Videodisk AVCHD můžete vypálit jako normální disk DVD nebo Blu-ray. Vypalování na disk Blu-ray má tu výhodu, že je na něm více místa.
Video AVCHD na disku DVD je kompatibilní se specifikací disku Blu-ray. Avšak není garantováno, že ho bude možné přehrávat na všech Blu-ray přehrávačích. 
Nero Burning ROM můžete použít k vypálení videodisku AVCHD, jestliže je k dispozici kompletní struktura složek včetně premastered souborů.

 

 

 

V aplikaci Nero Burning ROM není možné vytvořit z videosouborů DVD-Video, AVCHD video nebo BDMV-Video. Videosoubory můžete převést na DVD-Video, na AVCHD video nebo na BDMV-Video např. v Nero Vision. Nero Vision je zahrnuta v plné verzi aplikace Nero Multimedia Suite. Další informace o Nero Vision naleznete na webu www.nero.com a další informace o úpravách videa naleznete v samostatné příručce Nero Vision.

 

 
Chcete-li zkompilovat videodisk AVCHD, postupujte následovně: 
1.
Vyberte položku DVD nebo Blu-ray v rozbalovací nabídce v okně Nová kompilace. (Pokud není okno Nová kompilace otevřeno, otevřete ho klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.)
2.
Vyberte ve výběrovém seznamu typ kompilace AVCHD (TM) video.
à
Jsou zobrazeny příslušné karty s možnostmi konfigurace pro tento typ kompilace.
3.
Zadejte název videodisku AVCHD do pole Název disku.
4.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a otevře se výběrová obrazovka.
Zahrnuje specifickou strukturu složek AVCHD.
5.
V oblasti prohlížeče napravo vyberte film, který chcete vypálit.
6.
Přetáhněte stávající strukturu složek včetně premastered souborů do oblasti kompilace videa na levé straně.
à
Soubory jsou přidány do kompilace a zobrazeny na obrazovce kompilace. Ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku bude zapotřebí.

 

 

 

Soubory a složky
AVCHD video obsahuje různé složky. V jedné složce smí být pouze některé soubory. Pokud máte pouze jednotlivé soubory, musíte umístit do konkrétní složky správné soubory:
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (tyto soubory jsou nepovinné, nicméně složka musí být k dispozici)
Také složky \BDMV\META, \BDMV\JAR a \CERTIFICATE musí být k dispozici, ale mohou zůstat prázdné.
Pokud je k dispozici složka \BDMV\BACKUP, obsahuje kopie souborů index.bdmv, MovieObjects.bdmv a složky PLAYLIST, CLIPINF a BDJO.
Kromě toho může AVCHD video obsahovat složku AVCHDTN. Jestliže je tato složka prázdná, nemusí být k dispozici. Pokud je k dispozici, musí obsahovat následující soubory:
\AVCHDTN\thumbnail.tidx
\AVCHDTN\thumbnail.tdt2

 

 
è
Úspěšně jste vytvořili kompilaci videodisku AVCHD a nyní můžete kompilaci vypálit.
AVCHD
AVCHD je vstupní formát s rozlišením HD pro videokamery. Používá se pro DVD kompatibilní s disky Blu-ray.

Kompilace videodisku AVCHD