Pomocí Nero Burning ROM můžete vypálit disk BDMV-Video vytvořený ze souborů BDMV (= Blu-ray Movie) na pevném disku. Vypálené disky BDMV-Video lze přehrávat prakticky na všech Blu-ray přehrávačích. 
Nero Burning ROM můžete použít k vypálení disku BDMV-Video, jestliže je k dispozici kompletní struktura složek včetně premastered souborů.

 

 

 

V aplikaci Nero Burning ROM není možné vytvořit z videosouborů DVD-Video, AVCHD video nebo BDMV-Video. Videosoubory můžete převést na DVD-Video, na AVCHD video nebo na BDMV-Video např. v Nero Vision. Nero Vision je zahrnuta v plné verzi aplikace Nero Multimedia Suite. Další informace o Nero Vision naleznete na webu www.nero.com a další informace o úpravách videa naleznete v samostatné příručce Nero Vision.

 

 
Chcete-li zkompilovat disk BDMV-Video, postupujte následovně: 
1.
Vyberte položku Blu-ray v rozbalovací nabídce v okně Nová kompilace. (Pokud není okno Nová kompilace otevřeno, otevřete ho klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.)
2.
Vyberte ve výběrovém seznamu typ kompilace BDMV-Video.
à
Jsou zobrazeny příslušné karty s možnostmi konfigurace pro tento typ kompilace.
3.
Zadejte název disku BDMV-Video do pole Název disku.
4.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a otevře se výběrová obrazovka.
Zahrnuje specifickou a předdefinovanou strukturu složek BDMV.
5.
V oblasti prohlížeče napravo vyberte film, který chcete vypálit.
6.
Přetáhněte stávající strukturu složek BDMV včetně premastered souborů do oblasti kompilace videa na levé straně.
à
Soubory jsou přidány do kompilace a zobrazeny na obrazovce kompilace. Ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku bude zapotřebí.

 

 

 

Soubory a složky
BDMV-Video obsahuje různé složky. V jedné složce smí být pouze některé soubory. Pokud máte pouze jednotlivé soubory, musíte umístit do konkrétní složky správné soubory:
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (tyto soubory jsou nepovinné, nicméně složka musí být k dispozici)
Také složky \BDMV\META, \BDMV\JAR a \CERTIFICATE musí být k dispozici, ale mohou zůstat prázdné.
Pokud je k dispozici složka \BDMV\BACKUP, obsahuje kopie souborů index.bdmv, MovieObjects.bdmv a složky PLAYLIST, CLIPINF a BDJO.

 

 
è
Úspěšně jste vytvořili kompilaci disku BDMV-Video a nyní můžete kompilaci vypálit.

Kompilace disku BDMV-Video