V okně Nová kompilace můžete vybrat typ disku a nakonfigurovat možnosti formátu disku. Okno vypadá prakticky stejně pro všechny typy disků. Liší se jen dostupnými kartami. Po spuštění programu Nero Burning ROM se okno Nová kompilace otevře automaticky. Pokud se okno neotevře, klepněte na tlačítko Nové. Okno obsahuje rozbalovací nabídku, výběrový seznam, různé karty a tlačítka.   
Pokud není zapnut Image Recorder, zobrazí se v rozbalovací nabídce pouze typy disků podporované fyzickou vypalovačkou. Pokud vypalovačka umí vypalovat pouze disky CD rozbalovací nabídka bude zobrazena šedě.

 

 

 

Pomocí aplikace Nero Burning ROM můžete pro typy disků, která nainstalovaná vypalovačka neumí vypálit, vytvářet obrazy disku. Tuto funkci můžete zapnout pomocí nabídky Soubor > Možnosti > Pokročilá nastavení, kde je zaškrtávací políčko Pro vypalovačku obrazů povolit všechny podporované formáty vypalovačky. V rozbalovací nabídce v okně Kompilace pak budou dostupné všechny podporované typy disků.

 

 
Ve výběrovém seznamu jsou k dispozici následující položky:
Položka
CD/DVD-ROM/Blu-ray (ISO)

Vytvoří datový disk, na který lze vypálit všechny typy souborů. Vypálená data odpovídají standardu ISO 966. 

Položka
Zvukové CD

Vytvoří standardní zvukové CD, které lze přehrát přinejmenším na všech CD přehrávačích (zvukových disků). 

Položka
CD (smíšený režim)

Vytvoří CD s datovými a zvukovými soubory během jedné relace. Obvykle je datový soubor následován jedním nebo více zvukovými soubory (např. soundtrackem pro počítačové hry).  
Starší CD přehrávače (zvukových disků) často nejsou schopny rozpoznat datový soubor a pokusí se ho přehrát.

Položka
CD EXTRA

Vytvoří vícesekční disk CD se zvukovými a datovými soubory, které jsou uloženy ve dvou sekcích. První sekce obsahuje zvukové soubory a druhá datové.  
Běžné CD přehrávače přehrají první sekci jako zvukové CD. Druhou sekci lze použít pouze v počítači s jednotkou CD-ROM, normální CD přehrávač ji nerozpozná.

Položka
Kopírování disků CD/DVD/Blu-ray

Zkopíruje zdrojový disk na disk CD/DVD/Blu-ray.

Položka
CD/DVD-ROM (spouštěcí)

Vytvoří spouštěcí disk. 

Položka
CD/DVD-ROM/Blu-ray (UDF)

Vytvoří datový disk, na který lze vypálit všechny typy souborů. Vypálená data odpovídají standardu UDF.

Položka
CD/DVD-ROM (UDF/ISO)

Vytvoří datový disk, na který lze vypálit všechny typy souborů. Vypálená data odpovídají standardům ISO a UDF.

Položka
DVD-Video

Vytvoří DVD, z nějž lze ve vysoké kvalitě přehrávat soubory s videem nebo s obrázky na přehrávačích disků DVD.
Pomocí Nero Burning ROM můžete vypálit DVD, pokud je k dispozici DVD video titul, tj. úplná struktura složek DVD včetně premastered souborů. 

Položka
Video AVCHD (TM)

Vytvoří videodisk AVCHD s vysoce kvalitním přehráváním videa z videokamery nebo obrázkových souborů na DVD nebo Blu-ray přehrávačích.
Pomocí Nero Burning ROM můžete vypálit videodisk AVCHD, jestliže je k dispozici úplná struktura složek AVCHD včetně premastered souborů. 

Položka
BDMV-Video

Vytvoří disk Blu-ray Movie (BDMV), který umožňuje přehrávání videosouborů na Blu-ray přehrávačích ve vysoké kvalitě.
Pomocí Nero Burning ROM můžete vypálit disk BDMV-Video, jestliže je k dispozici úplná struktura složek BDMV včetně premastered souborů. 

 

 

 

V aplikaci Nero Burning ROM není možné vytvořit z videosouborů DVD-Video, AVCHD video nebo BDMV-Video. Videosoubory můžete převést na DVD-Video, na AVCHD video nebo na BDMV-Video např. v Nero Vision. Nero Vision je zahrnuta v plné verzi aplikace Nero Multimedia Suite. Další informace o Nero Vision naleznete na webu www.nero.com a další informace o úpravách videa naleznete v samostatné příručce Nero Vision.

 

 

 

 

Skutečné dostupné položky a skutečné typy disků (např. DVD), na které lze zapisovat, závisí na vybrané vypalovačce.

 

 

 

 

Podrobnější informace o podpoře Blu-ray najdete na adrese www.nero.com/link.php?topic_id=416.

 

 

 

 

V operačním systému Windows 7 poskytuje aplikace Nero Burning ROM Jump List. Typy kompilací, např. zvukové CD, lze vybírat přímo z Jump Listu.  

 

 
K dispozici jsou následující tlačítka:

 

Tlačítko
Nero Express

Spustí aplikaci Nero Express. Nero Express je aplikace ve stylu průvodce, založená na Nero Burning ROM.
K dispozici pouze v aplikaci Nero Burning ROM, která je součástí sady Nero Multimedia Suite.

Tlačítko
Otevřít

Otevře prohlížeč souborů, ve kterém můžete vyhledat a otevřít uloženou kompilaci. Můžete také otevřít obraz disku a vypálit ho na disk.

Tlačítko
Nové

Vytvoří vybranou kompilaci a zobrazí výběrovou obrazovku, na které můžete vybrat soubory pro vypálení.

Tlačítko
Storno

Zavře okno Nová kompilace.

Na kartách v okně Nová kompilace lze nastavit možnosti pro příslušné formáty disků.

 

 

 

Dostupnost jednotlivých záložek závisí na vybraném typu disku.

 

 
K dispozici jsou následující karty:
Karta
Informace

Zobrazí statistické informace o kompilaci.

Karta
Sekce

Obsahuje možnosti pro konfiguraci vícesekčních disků.
Tato karta je k dispozici pouze, pokud je nainstalována vypalovačka.

Karta
ISO

Obsahuje možnosti pro konfiguraci souborového systému ISO.

Karta
UDF

Obsahuje možnosti pro konfiguraci souborového systému UDF.

Karta
Jmenovka

Umožňuje definovat jmenovky disku.

Karta
Data

Umožňuje stanovit data kompilace a přidružených souborů. Můžete také zadat dobu platnosti disku.
Data budou přístupná i po skončení zadané doby platnosti.

Záložka
Různé

Určuje, zda a které soubory budou uloženy ve vyrovnávací paměti. Pokud vlastníte vypalovačku s podporou Lightscribe, můžete zde vytvořit etiketu nebo vybrat, co bude vytištěno. Pro disk typu CD-ROM (ISO) zde lze překódovat video ve formátu AVI za účelem kompatibility s formátem Xvid/MPEG-4 nebo DivX.
Doporučujeme měnit kódování pouze pokud máte zkušenosti s kódy FourCC a videem ve formátu AVI.

Karta

Zvukové CD

Obsahuje možnosti pro konfiguraci zvukových souborů.
Lze zde také zadat další informace o CD.

Karta
Možnosti CDA

Určuje strategii aplikace Nero Burning ROM pro manipulaci se soubory CD-DA ze zdrojového zvukového CD.

Karta
CD EXTRA

Obsahuje možnosti pro konfiguraci alb.

Karta
Nero DiscSpan

Obsahuje možnost rozdělení souborů.

Karta
Spouštění

Obsahuje možnosti pro konfiguraci spouštěcích disků.

Karta
Vypálit

Obsahuje možnosti pro konfiguraci vypalování.

 
Viz také
Kompilace DVD-Video
CD (smíšený režim) a CD EXTRA
Kompilace zvukových CD
Kompilace datového disku
Více sekcí
Více sekcí znamená dokončení disku v rámci několika cyklů. Poté, co se na disk vypálí první sekce, je možné přidávat informace v dalších záznamech, protože disk nebyl finalizován.

MPEG-1
Moving Picture Experts Group definovala tuto průmyslovou normu pro video a audio kodeky. MPEG-1 je součástí rodiny komprese MPEG a má nejvyšší míru komprese. MPEG-1 je formát pro video CD.

MPEG-2
Moving Picture Experts Group definovala tuto průmyslovou normu pro video a audio kodeky. Mezi MPEG-1 a MPEG-2 existuje malý rozdíl: MPEG-2 je norma vysílání a lépe vyhovuje pro televize, které jsou propojené. MPEG-2 se používá jako video formát pro DVD.

Kodek
Kompresor/dekompresor kóduje data pro vypalování či digitální uložení a následně dekóduje pro přehrávání. K dispozici jsou různé softwarové kodeky jako např. Cinapark, Indeo, Wuicktime, Video for Windows, atd. K hardwarovým kodekům patří MPEG, H.261, Motion JPEG, atd.

Okno Nová kompilace