Po zvolení typu disku a formátu v okně Nová kompilace a po klepnutí na tlačítko Nové se na hlavní obrazovce zobrazí obrazovka výběru. Obrazovka výběru je tvořena hlavně oblastí kompilace a oblastí prohlížeče. Všechny kompilační obrazovky mají v podstatě stejnou strukturu.
Oblast kompilace je umístěna na levé straně obrazovky a je pojmenována pro příslušné kompilaci. Zde se kompilují soubory a složky pro vypalování. V oblasti prohlížeče (Prohlížeč souborů) na pravé straně jsou uvedeny prvky určené pro vypálení. Do svých projektů můžete přidávat data tak, že přetáhnete prvky z oblasti prohlížeče do oblasti kompilace.  

 

 

 

Pokud je oblast prohlížeče skrytá, zobrazíte ji stisknutím tlačítka  Nero Burning ROM nbr s dateibrowser 63560587 Obrazovka výběru.

 

 
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka Typ disku

Umožňuje vybrat jiný typ disku bez ztráty informací. Možnost změnit typ disku je užitečná tehdy, když začínáte vytvářet kompilaci a nevíte, kolik místa soubory zaberou.
K dispozici pouze pro datové kompilace.

Výběrový seznam
DVD9 (8152 MB) /
DVD5 (4483 MB)

Umožňuje zvětšit nebo zmenšit pruh kapacity podle typu disku DVD, který budete vypalovat. Možnost DVD9 (8152 MB) zvolte pro dvouvrstvá DVD (DVD DL) a možnost DVD5 (4483 MB) pro jednovrstvá DVD.
K dispozici pro všechny kompilace DVD.

Výběrový seznam
BD DL (47 732 MB) /
BD (23 866 MB)

Umožňuje zvětšit nebo zmenšit pruh kapacity podle typu disku Blu-ray, který budete vypalovat. Možnost BD DL (47732 MB) zvolte pro dvouvrstvé disky Blu-ray (BD DL) a možnost BD (23866 MB) pro jednovrstvé disky Blu-ray.
K dispozici pro všechny kompilace disků Blu-ray s výjimkou BDMV-Video.

Tlačítko
Vypálit

Spustí vypalování. Pokud chcete před vypalováním znovu zkontrolovat nebo vybrat možnosti vypalování nebo kompilace, klepněte na tlačítko Vypálit v horní části obrazovky. 

U dolního okraje obrazovky je zobrazen ukazatel kapacity v MB pro datové disky nebo v minutách (min.) pro zvukové disky. Přesná velikost ukazatele závisí na vybraném typu disku. 
Při kompilaci souborů ukazatel kapacity ukazuje přibližnou velikost vybraných souborů a volné místo na disku. Barva ukazatele označuje, zda se data na disk vejdou nebo nikoli:
Zelený ukazatel kapacity

Data se na disk vejdou.

Žlutý ukazatel kapacity
(od žluté značky na ukazateli)

Data se na disk možná vejdou. Zda tomu tak bude určí velikost vloženého disku.

Červený ukazatel kapacity
(od červené značky na ukazateli)

Data se na disk nevejdou.
(Pokud nebyl vložen disk o vyšší kapacitě.)

Pro běžně dostupné disky jsou žluté a červené značky nastaveny na výchozí hodnoty. Aktuální hodnota na stupnici závisí na vybraném typu disku.

 

 

 

Kapacita zapisovatelných disků CD
Například prázdná CD se prodávají s kapacitou 650 MB (74 minut) nebo 700 MB (80 minut). Proto je žlutá značka nastavena pro CD na 650 MB a červená na 700 MB.

 

 

 

 

Zobrazení ukazatele kapacity
Pokud je ukazatel kapacity skrytý, můžete ho znovu zobrazit klepnutím na nabídku Soubor > Možnosti > Kompilace a zaškrtnutím políčka Ve stavovém řádku Nero zobrazovat velikost kompilace.

 

Obrazovka výběru