Výchozím místem pro všechny činnosti je hlavní obrazovka programu Nero Burning ROM. Sestává z lišty nabídek a panelu nástrojů s tlačítky a rozbalovací nabídkou.   
K dispozici jsou následující nabídky: 
Soubor

Poskytuje funkce jako je otevření, uložení a zavření. Můžete také otevřít možnosti nastavení pro kompilaci, aktualizovat ji a definovat možnosti konfigurace.

Úpravy

Poskytuje funkce úprav souborů na obrazovce výběru, např. vyjímání, kopírování a odstraňování. Můžete také zobrazit vlastnosti vybraného souboru.

Zobrazit

Nabízí možnost přizpůsobit uživatelské rozhraní a aktualizovat prohlížeč souborů.

Vypalovačka

Poskytuje funkce vypalovačky. Umožňuje vybrat vypalovačku, spustit proces vypalování a vymazat přepisovatelný disk. Můžete rovněž vysunout disk a zobrazit informace o disku.

Doplňky

Nabízí možnost převést stopy do jiných formátů a uložit skladby z Audio CD na pevný disk.

Okno

Poskytuje možnost změnit polohu oblastí kompilace a prohlížeče.

Nápověda

Nabízí funkce nápovědy, např. otevření nápovědy a zobrazení informací o aplikaci.

V panelu nástrojů na hlavní obrazovce jsou k dispozici následující možnosti nastavení. 

Otevře okno Nová kompilace, kde můžete nastavit možnosti pro procesy vypalování nebo kopírování.

Otevře existující kompilaci.

Uloží aktivní kompilaci.

Vyjme vybrané položky z kompilace nebo výběru.

Zkopíruje vybrané položky z kompilace (výběru).

Vloží vyjmutý nebo zkopírovaný výběr.

Spouští aplikaci Nero CoverDesigner, kterou můžete použít na vytvoření štítků a přebalů. Informace o aktuální kompilaci, jako je název, počet a názvy souborů, jsou přidány k datům dokumentu. Podrobnější informace naleznete v příručce Nero CoverDesigner.

Spustí aplikaci Nero Express. Nero Express je aplikace ve stylu průvodce, založená na Nero Burning ROM. Podrobnější informace naleznete v příručce Nero Express.

Spustí proces vypalování otevřením okna Vypálit kompilaci, které obsahuje záložku Vypálit.

Spustí proces kopírování otevřením okna Nová kompilace, které obsahuje záložku Vypálit.

Zobrazuje informace o vloženém disku, jako je např. obsah (pokud existuje) a kapacita.

Otevře vybranou jednotku.

Zobrazí nebo skryje prohlížeč souborů.

Nabídka volby vypalovačky

Zobrazí dostupné vypalovačky.

Otevře okno Zvolte vypalovačku se seznamem vypalovaček, které lze použít.

Otevře okno Vypálit štítek, kde můžete vytvořit nebo načíst štítek, který lze vypálit na označovací nebo datovou stranu Labelflash DVD.
Toto tlačítko je k dispozici pouze, pokud je připojena vypalovačka s podporou Labelflash.

Spustí aplikaci Nero
CoverDesigner
, která vytvoří nebo načte štítek, který lze vytisknout na označovací stranu disku LightScribe.
Toto tlačítko je k dispozici pouze, pokud je připojena vypalovačka s podporou LightScribe.

Zobrazí informace o programu a číslo verze.

 

 

 

Přístup k ostatním aplikacím Nero je možný pouze z verze aplikace Nero Burning ROM, která je součástí sady Nero Multimedia Suite.

 

 
Viz také
Možnosti konfigurace
Okno Vymazat přepisovatelný disk
Načtení obrazu disku
Labelflash
LightScribe
Spouštěcí disk
Okno Nová kompilace

Hlavní obrazovka