Výkonný vypalovací software Nero Burning ROM umožňuje vypalovat data, hudbu a video na disk. Nero Burning ROM vám poskytuje naprostou a nastavitelnou kontrolu nad projekty vypalování. Můžete − mimo jiné − definovat systém souborů, délku názvu souboru a znakovou sadu a také můžete změnit označení disku. A samozřejmě můžete upravit panel nástrojů aplikace Nero Burning ROM a změnit klávesové zkratky. 
I přes velké množství funkcí zůstala aplikace Nero Burning ROM snadno použitelným vypalovacím programem, který vám umožní vytvořit disk v několika málo krocích. Vyberte si typ disku (CD/DVD/Blu-ray), určete typ projektu, přidejte požadovaná data a začněte vypalovat.
Pomocí Nero Burning ROM můžete ukládat zvukové soubory z disku Audio CD na pevný disk. Soubory jsou při tomto procesu zakódovány, tj. převedeny do formátu, který počítač dokáže přečíst. Disk Audio CD lze automaticky rozpoznat pomocí databáze Gracenote. Takzvaná metadata, např. název, žánr a název skladby, jsou zjištěna multimediální databází Gracenote a přidružena ke skladbám. Tímto způsobem získáte zvukové soubory, které budou po zakódování označeny přesným a úplným názvem.

 

 

 

Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®. Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com. 

 

 
 

O aplikaci Nero Burning ROM