§
CD

 

 
 
 
§
DVD

 

 
 
 
§
Blu-ray – pouze vypalování

 

 

 

Podrobnější informace o podpoře Blu-ray najdete na adrese www.nero.com/link.php?topic_id=416.

 

 

 

 

Skutečné dostupné položky a skutečné typy disků (např. DVD), na které lze zapisovat, závisí na vybrané vypalovačce.

 

Typy disků