Chcete-li vytvořit spouštěcí disk, postupujte následovně: 
1.
Klepněte na tlačítko Nové na hlavní obrazovce aplikace Nero Burning ROM.
à
Otevře se okno Nová kompilace.
2.
Vyberte v rozbalovací nabídce požadovaný formát disku.
3.
Vyberte požadovaný typ kompilace Spouštěcí.
à
Zobrazí se karty pro spouštěcí disk, v popředí s kartou Spouštěcí.
4.
Pokud mají data šablony pro spouštěcí disk pocházet z logické jednotky:
1.
V oblasti dat Zdroj pro spouštěcí obraz vyberte přepínač Spouštěcí logická jednotka.
2.
V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou položku.

 

 

 

Pokud se požadovaná logická jednotka nenachází v rozbalovací nabídce, je to proto, že tato jednotka je větší, než dostupné místo na disku. V některých operačních systémech, jako např. Microsoft Windows 2000, jsou pro přímý přístup k diskovým jednotkám, který je nezbytný pro vytvoření spouštěcího disku, zapotřebí oprávnění správce.

 

 
5.
Pokud mají data šablony pro spouštěcí disk pocházet z obrazu disku:
1.
V oblasti dat Zdroj pro spouštěcí obraz vyberte tlačítko volby Obraz disku.
2.
Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte požadovaný obraz disku.
3.
Zaškrtněte políčko Povolit pokročilá nastavení a zvolte v případě potřeby v rozbalovací nabídce Typ emulace typ emulace pro obraz disku.

 

 

 

DosBootimage
Nero Burning ROM umožňuje použití spouštěcího obrazu disku DosBootimage.ima. Cesta k obrazu disku je ve výchozím nastavení zadána v poli Obraz disku. Můžete také zvolit jazyk, který se má použít při zavádění systému, a správné rozložení klávesnice v rozbalovací nabídce Jazyk bootování.
DosBootimage je obraz spouštěcí diskety systému Caldera DOS a emuluje disketu. Obraz obsahuje ovladače pro čtení z diskových jednotek a podporuje systémy souborů FAT32 (čtení/zápis) i NTFS (jen pro čtení). Pokud zvolíte jako spouštěcí disk DosBootimage, pokročilá nastavení již budou předdefinována. 

 

 

 

 

Jestliže vyberete spouštěcí obraz disku ISOLINUX, Nero Burning ROM nastaví pokročilá nastavení automaticky správně pro spouštěcí disk ISOLINUX. 

 

 
6.
Na kartách vyberte další požadované možnosti.
7.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Zobrazí se obrazovka výběru.
8.
Vyberte soubory nebo složky, které chcete vypálit do oblasti ISO spouštěcího disku a přetáhněte je na panel kompilace.
è
Soubory a složky se zobrazí na panelu kompilace a ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku soubory zaberou. Nyní jste vytvořili spouštěcí disk a můžete zahájit vypalování.
Spouštěcí CD
Jako spouštění se označuje načítá
ní operačního systému při spuštění počítače. To se obvykle děje z pevného disku. Pokud si však nepřejete spouštění provést z pevného disku nebo váš počítač nelze z nějakého důvodu spustit z pevného disku, můžete operační prostředí načíst z jednotky pomocí spouštěcího CD.

Vytvoření a vypálení spouštěcího disku