Aby se zajistilo, že počítač může zavést systém z disku, je třeba nastavit spouštěcí sekvenci v jeho systému BIOS tak, aby se jako spouštěcí jednotka nejdřív spouštěl disk (spouštěcí sekvence např. CD-ROM, C, A). V případě jednotky SCSI CD-ROM musí být tato jednotka připojena na SCSI adaptér se samostatným systémem BIOS, na kterém lze příslušným způsobem změnit nastavení. (To bude fungovat, pouze pokud nejsou přítomny žádné pevné disky IDE, protože tyto mají ve spouštěcí sekvenci přednost před adaptérem SCSI.) 
Při zavádění systému z disku lze spustit pouze takový operační systém, který se nepokouší na disk zapisovat, např. MS-DOS nebo Linux. Systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP zapisují na disk, z nějž jsou zaváděny. To není v případě spouštěcího disku možné, takže proces zavádění systému se ukončí a počítač nelze spustit.

Požadavky pro spouštění z disku