Nero Burning ROM lze používat k vymazávání přepisovatelných disků, tj. disků se specifikací RW, pokud vaše vypalovačka tuto funkci podporuje. Pro tento účel jsou k dispozici dvě metody vymazání:
Rychlé vymazání data z disku fyzicky neodstraní, místo toho je pouze znepřístupní vymazáním odkazů na stávající obsah. Data lze obnovit!
Úplné vymazání odstraní data z disku tím, že je přepíše nulami. Obsah nelze konvenčními metodami obnovit. Opakované úplné vymazání zvyšuje pravděpodobnost, že třetí strany nebudou moci obsah rekonstruovat.  
V okně Vymazat přepisovatelný disk jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Výběrový seznam
Zvolte vypalovačku

Určuje požadovanou vypalovačku.

Zaškrtávací políčko
Použít více vypalovaček

Současně vymaže CD/DVD ve více vypalovačkách.

Výběrový seznam
Zvolte způsob vymazávání

Určuje metodu vymazávání. K dispozici jsou dvě možnosti:
Metoda Rychlé vymazání přepisovatelného disku fyzicky nevymaže všechna data z disku, ale pouze odkazy na obsah. Disk se bude jevit prázdný, ačkoliv původní data jsou fyzicky dostupná. Vymazávání disku pomocí této metody trvá jednu až dvě minuty.
Úplné vymazání přepisovatelného disku fyzicky vymaže veškerá data z disku. Obsah nelze konvenčními metodami obnovit. Opakované úplné vymazání zvyšuje pravděpodobnost, že třetí strany nebudou moci obsah rekonstruovat. Vymazání disku touto metodou trvá déle než u jiných metod a doba závisí na typ daného disku. 

Výběrový seznam
Rychlost mazání

Definuje rychlost mazání.

Tlačítko
Vymazat

Spustí proces mazání.

Tlačítko
Storno

Ruší akci a zavírá okno.

 

Okno Vymazat přepisovatelný disk