Aplikace Nero SecurDisc Viewer je automaticky zahrnuta na disk SecurDisc vypálený pomocí aplikace Nero Burning ROM nebo Nero Express. Po vložení disku SecurDisc do jednotky se aplikace Nero SecurDisc Viewer automaticky spustí.
Aplikaci Nero SecurDisc Viewer lze rovněž spustit poklepáním na soubor NeroSecurDiscViewer.exe. Tento soubor naleznete buď na disku SecurDisc, nebo je možné ho stáhnout z webu www.securdisc.net nebo www.nero.com.  

Spuštění aplikace Nero SecurDisc Viewer