Pomocí aplikace Nero SecurDisc Viewer můžete kopírovat soubory z disku SecurDisc na pevný disk. Pokud jsou soubory chráněny proti neoprávněnému přístupu, můžete zde zadat heslo. Pokud jsou soubory PDF chráněny proti kopírování, potřebujete k jejich kopírování jednotku SecurDisc a také heslo. 
Postupujte následovně:
1.
Zaškrtněte políčka u souborů, které chcete zkopírovat na pevný disk.
2.
Klepněte na tlačítko Uložit do.
à
Pokud jsou data na disku SecurDisc chráněna heslem, otevře se okno Ochrana heslem. 
3.
Do textového pole zadejte heslo a klepněte na tlačítko Použít.
à
Pokud jsou soubory PDF na disku SecurDisc chráněny proti kopírování, otevře se okno Ochrana proti kopírování. 

 

 

 

Soubory PDF
Soubory PDF chráněné proti kopírování jsou přístupné pouze v jednotce podporující technologii SecurDisc.

 

 
4.
Do textového pole zadejte heslo a klepněte na tlačítko Použít.
à
Otevře se okno Průzkumníka.
5.
Vyberte požadovanou složku a klepněte na tlačítko OK.
à
Otevře se okno Kopírovat data a soubory se zkopírují. Průběh můžete sledovat na stavové liště a pomocí zobrazovaných zpráv. Po skončení procesu kopírování se zobrazí okno se zprávou.
è
Vybrané soubory se zkopírují do vybrané složky.

Kopírování dat na pevný disk