Pomocí Nero SecurDisc Viewer můžete ověřit pravost disku SecurDisc, jestliže je disk digitálně podepsán. K tomuto účelu budete potřebovat veřejný klíč od distributora disku SecurDisc. Prostřednictvím kontroly veřejného klíče dokáže aplikace Nero SecurDisc Viewer potvrdit, že jsou data autentická a nebylo s nimi nijak manipulováno.  
Postupujte následovně:
1.
Klepněte na tlačítko Podpis.
à
Otevře se okno Průzkumníka.
2.
Vyberte veřejný klíč (*.bpk), kterým je disk SecurDisc podepsán.

 

 

 

Veřejný klíč
Autor disku SecurDisc rovněž pro tento disk vytvořil nebo vybral veřejný klíč. Klíč je také distribuován autorem disku.

 

 
3.
Klepněte na tlačítko OK.
à
Okno Průzkumníka se zavře a otevře se okno Kontrola.
à
Proběhne kontrola podpisu. Průběh můžete sledovat pomocí stavové lišty a zobrazovaných zpráv.
è
Po dokončení procesu kopírování se zobrazí zpráva s výsledkem kontroly.

Kontrola podpisu