Nero SecurDisc Viewer lze použít ke kontrole integrity dat na disku SecurDisc pomocí kontrolního součtu. Funkce kontroly integrity dat vás upozorní, pokud jsou data na disku ohrožena poškozením disku, abyste měli čas je zálohovat na jiný disk. 
Postupujte následovně:
1.
Klepněte na tlačítko Integrita.
à
Otevře se okno Kontrola integrity souboru a provede se kontrola integrity. Průběh můžete sledovat na stavové liště a pomocí zobrazovaných zpráv.
è
Po dokončení kontroly integrity se zobrazí zpráva s výsledkem kontroly.

Kontrola integrity dat