Nero SecurDisc Viewer je samostatná aplikace, která je součástí technologické platformy SecurDisc. SecurDisc je technologie vyvinutá společnostmi Nero a HLDS, která umožňuje vytvářet disky se speciální ochranou. Názvem SecurDisc se označuje jak softwarová technologie, tak speciální hardwarová technologie.
Aplikace Nero SecurDisc Viewer je k dispozici zdarma ke stažení na webu www.securdisc.net nebo www.nero.com a rovněž je automaticky zahrnuta na disk SecurDisc vypálený pomocí Nero Burning ROM nebo Nero Express. 
Disky vytvořené v aplikaci Nero s typem kompilace SecurDisc zahrnují integritu dat a možnost jejich rekonstrukce. Dále lze data na disku SecurDisc chránit proti neoprávněnému přístupu heslem. Data lze rovněž digitálně podepsat. Pomocí aplikace Nero SecurDisc Viewer můžete zkopírovat chráněná data na pevný disk a zkontrolovat zabezpečení dat. 
Pokud jsou soubory PDF chráněny pomocí funkce SecurDisc proti kopírování, pomocí funkce Nero SecurDisc Viewer je můžete kopírovat a otevírat. Tuto speciální funkci je možné použít pouze u jednotek podporujících technologii SecurDisc (např. od výrobce HLDS/LG). 

 

 

 

Další informace o technologii SecurDisc naleznete na www.securdisc.net.

 

 
Viz také
Kompilace disků SecurDisc

O aplikaci Nero SecurDisc Viewer