Na kartě Vyrovnávací paměť jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Zadávací pole
Adresář pro vyrovnávací paměť

Zobrazuje cestu k Vyrovnávací paměti.
Cestu můžete zadat manuálně nebo ji vybrat v okně prohlížeče.

Tlačítko
Procházet

Otevírá okno prohlížeče.
Můžete vybrat složku, do které se data uloží do zásobníku před a během procesu vypalování.

Zadávací pole
Minimální prostor na pevném disku, který má Nero nechat volný

Definuje minimální prostor na použité jednotce, který nemá aplikace Nero Burning ROM použít.

Zaškrtávací políčko
Načíst do vyrovnávací paměti soubory přetažené z CD-ROM

Uloží soubory přidané do kompilace ze zdrojového disku do dočasného adresáře.
Pokud není toto políčko zaškrtnuté, musíte během vypalování vložit původní zdrojový disk.

 
Vyrovnávací paměť
Vyrovnávací paměť je rychlejší zásobník, který se používá v různých částech počítače pro rychlejší přístup většího objemu dat. Vyrovnávací paměť zajišťuje nepřetržitý tok dat.

Nastavení vyrovnávací paměti