Na záložce Kompilace jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:

 

Zaškrtávací políčko
Při startu vytvořit novou kompilaci

Spustí se při otevření nové kompilace z Nero Burning ROM.

Zaškrtávací políčko
Zapamatovat naposledy použitou jmenovku disku

Nabízí k dispozici název pro následující disk.

Zaškrtávací políčko
Ve stavovém řádku zobrazovat velikost kompilace

Ve stavovém řádku zobrazí objem pro uložené vašich souborů.

Zaškrtávací políčko
Během obnovy ISO kompilace vymazat archivní bit u zapsaných souborů

Vymazává archivní bity uložených souborů.

Zaškrtávací políčko
Povolit středníky v názvech formátu Joliet

V názvech souborů v systému souborů Joliet umožňuje vedle obvyklých písmen velkého a malého písma používání kapitálek a znaků Unicode (a německých přehlásek).

Zaškrtávací políčko
Zobrazit původní cestu s kompilací ISO

Zobrazuje celou cestu k přidaným souborům na obrazovce kompilace ve sloupci Zdroj.

 
Atribut archivace
Atribut archivace se používá na identifikaci souborů, které byly upraveny. V průběhu následujícího procesu zálohování se soubor opět uloží pouze pokud došlo k jeho úpravě (a tím došlo k vynulování atributu archivace).

Joliet
Joliet se týká přípony názvů souborů standardu ISO-9660. Formát Joliet připravila společnost Microsoft, aby bylo možné používat více znaků. Název souboru může mít délku až 64 znaků a může obsahovat znaky A-Z, a-z, přehlásky, a také znaky z čínské, japonské a korejské abecedy.

Nastavení kompilace