Možnosti použití Nero Burning ROM můžete definovat v okně Možnosti. 
K dispozici jsou následující karty:
Kompilace

Obsahuje možnosti pro kompilaci a obrazovku výběru.

Vyrovnávací paměť

Obsahuje možnosti pro vyrovnávací paměť.

Písmo

Obsahuje možnosti výběru pro písmo.

Zvuky

Obsahuje možnosti volby zvuků ve spojení s úlohami vypalování.

Pro odborníky

Obsahuje možnosti pro nastavení přepalování a vypalování.
Doporučujeme vám ponechat výchozí nastavení.

Databáze

Vybírá výchozí metodu pojmenování pro zvukové soubory, které budou uloženy ze zvukového CD na pevný disk.

Zásobník

Definuje velikost zásobníku RAM.

Prohlížeč souborů

Obsahuje možnosti pro nastavení prohlížeče souborů.

Různé

Obsahuje možnosti pro konfiguraci kompilací, vypalování, databázi, uživatelské rozhraní a také pokročilá nastavení.

LightScribe

Obsahuje možnosti pro konfiguraci vypalovaček LightScribe, jako např. kontrast tisku (kvalita), výchozí jednotka a výchozí šablona.
Tato záložka je k dispozici pouze pokud byla nainstalována vypalovačka LightScribe.

 

Možnosti konfigurace