Proces tisku etikety je integrován do procesu vypalování. Nejprve se vypálí kompilace. Poté disk obrátíte a vypálí se štítek. 
Etiketu je možné vypálit několikrát na stejný disk LightScribe. Vytištěné etikety se zarovnají. Tím se etiketa ztmaví a často se tím zvýší její kvalita. Také je možné při dalším vypalování rozšířit etiketu o nové prvky.
 
Musí být splněny následující podmínky:
Je vybrána vypalovačka LightScribe.
Chcete-li v rámci kompilace vytisknout štítek, postupujte následovně:
1.
Vyberte požadovaný typ kompilace v okně Nová kompilace.
(V případě, že se okno Nová kompilace neotevře, lze je otevřít klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.).
2.
Klepněte na záložku Různé.
3.
Zaškrtněte políčko Tisk štítku v oblasti LightScribe.
4.
Klepněte na tlačítko Vytvořit.
à
Otevře se okno Editor obalů CD.
5.
Vytvořte štítek nebo otevřete stávající, který jste vytvořili v aplikaci Nero CoverDesigner.

 

 

 

Uživatelské rozhraní okna Editor etiket a postup vytváření etiket fungují na stejném principu jako u aplikace Nero CoverDesigner. Pro podrobné informace o vytváření profesionálně vyhlížejících přebalů a štítků si prostudujte uživatelskou příručku Nero CoverDesigner.

 

 
6.
Nastavte další požadované možnosti.
7.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a objeví se obrazovka výběru.
8.
Vyberte soubory, které chcete vypálit (viz Kompilace datového disku).
9.
Vložte prázdné CD LightScribe datovou stranou dolů.
10.
Klepněte na tlačítko Vypálit.
à
Spustí se proces vypalování a kompilace je vypálena. Ukazatel průběhu ukazuje postup procesu vypalování. Po dokončení vypalování je disk vysunut. Otevře se dialogové okno se zprávou „Vložte prosím váš disk LightScribe do mechaniky stranou popisky dolů“.
11.
Vložte do vypalovačky prázdné CD LightScribe označovací stranou dolů a klepněte na tlačítko OK.
à
Otevře se okno Vlastnosti tisku LightScribe a spustí se tisk. V okně Vlastnosti tisku LightScribe ukazuje ukazatel průběhu postup tisku. Po dokončení tisku se otevře okno se zprávou „Vypalování proběhlo úspěšně“.
12.
Klepněte na tlačítko OK.
è
Disk se vysune. Vypálili jste kompilaci a vytiskli štítek LightScribe.
Viz také
Nastavení LightScribe

Tisk štítků LightScribe