V okně Editor obalů CD můžete vytvořit nebo načíst štítek. Okno se otevře po klepnutí na tlačítko Vytvořit v oblasti LightScribe na záložce Různé pro aktuální kompilaci. 

 

 

 

Uživatelské rozhraní okna Editor etiket funguje na stejném principu jako aplikace Nero CoverDesigner. Nezáleží na tom, zda vytisknete etiketu na papír nebo přímo na příslušný disk. Pro podrobné informace o vytváření profesionálně vyhlížejících přebalů a etiket si prostudujte samostatnou uživatelskou příručku Nero CoverDesigner. 

 

 
K dispozici jsou následující možnosti konfigurace:
Vnitřní poloměr

Určí vzdálenost mezi štítkem a vnitřním okrajem.

Vnější poloměr

Určí vzdálenost mezi štítkem a vnějším okrajem.

Šířka

Určí šířku oblasti tisku.

Šablony štítků

Obsahuje výběr šablon pro návrh štítku.
Vybranou šablonu lze dále upravit a přizpůsobit.

Nový

Vytvoří nový dokument štítku.

Otevřít

Otevře existující štítek vytvořený v aplikaci Nero CoverDesigner.

Uložit jako

Uloží štítek, který jste vytvořili.

OK

Přidá vytvořený štítek do kompilace a zavře okno.

Náhled

Otevře okno Náhled tisku, které ukazuje, jak bude štítek vypadat na disku LightScribe.

Storno

Ruší postup a zavírá okno.

 

Okno Editor obalů CD