Pomocí Nero Burning ROM a vypalovačky LightScribe můžete vytvořit nebo načíst štítky, které vypálíte na štítkovou stranu CD/DVD ve vypalovačce LightScribe. Funkce je k dispozici jako samostatná možnost Tisk štítku LightScribe na uvítací obrazovce nebo je možné ji zahrnout jako prostřední krok do procesu vytváření a vypalování projektu. 

 

 

 

Tato funkce je k dispozici pouze u vypalovaček, které podporují technologii LightScribe.

 

LightScribe
LightScribe je technologie, pomocí které se na štítkovou stranu disků vypalují pomocí laseru obrázky či texty.

Štítek
Štítek znamená štítek na disku. Některé jednotky, např. jednotky, využívající technologii LightScribe nebo Labelflash, dokáží přenést štítky přímo na speciální média.

LightScribe