V podstatě je irelevantní, zda při vytváření štítku tisknete na štítkovou či datovou stranu. Štítek se ve skutečnosti vytiskne mimo běžný proces vypalování. 

 

 

 

Na štítkovou stranu DVD můžete tisknout kdykoliv.
Po vypálení kompilace vám doporučujeme tisknout nejdříve na datovou stranu. Na potištěnou datovou stranu nelze vypalovat data. Pokud vložíte DVD, na které již byla vypálena data, Nero Burning ROM automaticky identifikuje prostor, který je dosud dostupný na datové straně, na který můžete tisknout.

 

 
Pro tisk štítku Labelflash na štítkovou stranu nebo DiskT@2 na datovou stranu vašeho DVD postupujte následovně:
1.
Pokud si přejete vytisknout štítek Labelflash na štítkovou stranu, vložte prázdný disk Labelflash do vypalovačky štítkovou stranou směrem dolů.
à
Otevře se okno Vypálit štítek s logem Labelflash.
2.
Pokud si přejete vytisknout štítek DiskT@2 na datovou stranu, vložte prázdný disk Labelflash do vypalovačky datovou stranou směrem dolů.
à
Otevře se okno Vypálit štítek s logem DiskT@2.
3.
Vytvořte štítek dle vašich požadavků nebo otevřete títek, který jste již vytvořili pomocí Nero CoverDesigner.

 

 

 

Rozhraní v okně Vypálit štítek a práce na vytvoření štítku je v podstatě na stejném principu jako Nero CoverDesigner. Pro podrobné informace o vytváření profesionálně vyhlížejících přebalů a štítků si prostudujte samostatnou uživatelskou příručku Nero CoverDesigner.

 

 
4.
Pokud si přejete změnit oblast, do které se štítek vytiskne, změňte příslušným způsobem oblast tisku pomocí políček vstupu Vnitřní poloměr a Šířka.
5.
Pokud si přejete prohlížet nebo měnit vlastnosti tisku:
1.
Klepněte na tlačítko Změnit.
à
Otevírá okno Labelflash – Vlastnosti tisku.
2.
Pokud si přejete měnit kvalitu tisku, vyberte úroveň kvality v rozbalovací nabídce Profil kvality tisku.
3.
Pokud vyberete položku Definováno uživatelem z rozbalovací nabídky Profil kvality tisku, můžete změnit úroveň kontrastu a rychlost otáčení.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
6.
Okno Vlastnosti tisku Labelflash se zavře a změny se přijmou.
7.
Klepněte na tlačítko Vypálit.
à
Postup tisku štítku se spustí a otevře se okno Labelflash – tisk nebo DiscT@2 – tisk. Okno zobrazí odhadovaný čas tisku a postup tisku. Po dokončení tisku se otevře okno se zprávou, které vás informuje o úspěšném procesu tisku.
8.
Klepněte na tlačítko OK.
9.
Okno se zprávou se zavře a disk se vysune.
è
Úspěšně jste vytiskli štítek.
Labelflash
Labelflash je technologie, které slouží k vypalování obrázků a textů na štítkovou nebo datovou stranu disku pomocí laseru.

Štítek
Štítek znamená štítek na disku. Některé jednotky, např. jednotky, využívající technologii LightScribe nebo Labelflash, dokáží přenést štítky přímo na speciální média.

Tisk štítků Labelflash a DiskT@2