V okně Vypálit štítek můžete vytvořit nebo načíst štítek a vypálit ho na Labelflash DVD. Informace o vybrané kvalitě tisku a rychlosti rotace se zobrazí na pravé straně obrazovky. V oblasti Typ disku vidíte, zda byl prázdný disk vložen štítkovou nebo datovou stranou. V okně Vypálit štítek se zobrazí logo Labelflash nebo DiscT@2, podle toho, kterou stranou jste disk vložili. 
V okně Vypálit štítek jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Pole vstupů
Vnitřní průměr

Určí vzdálenost mezi štítkem a vnitřním okrajem.

Pole vstupů
Šířka

Určí šířku oblasti tisku.

Tlačítko
Upravit

Otevírá okno Vlastnosti tisku Labelflash.
Zde můžete změnit kvalitu tisku a úroveň kontrastu a zobrazit změny provedené přímo v náhledu tisku.

Tlačítko
Náhled

Otevírá okno Náhled tisku, které zobrazuje jak bude štítek vypadat na disku Labelflash.

Výběrový seznam
Šablony štítků

Obsahuje výběr šablon pro návrh štítku. Vybranou šablonu lze dále upravit a přizpůsobit.

Tlačítko
Vypalování

Spouští proces vypalování.

Tlačítko
Storno

Ruší postup a zavírá okno.

 

 

 

Pokud vytváříte DiscT@2, Nero Burning ROM zobrazí dle výchozího nastavení pouze dostupnou oblast tisku pro vytvoření štítku, t.j. oblast datové strany vašeho DVD, která ještě není zabrána daty. Průměr oblasti tisku nemůžete zvětšit.

 

Obrazovka Vypálit štítek