Záložka Obraz má dvě oblasti – Obraz disku a Rychlost pevného disku. Oblast Obraz disku je aktivní, pouze když je na záložce Možnosti kopírování zrušeno zaškrtnutí políčka Přímo.
Záložka Obraz nabízí v oblasti Obraz disku následující možnosti konfigurace:
Pole vstupů
Cesta

Zobrazí cestu k dočasnému obrazu disku.
 

Zaškrtávací políčko
Po zkopírování odstranit obraz disku

Po dokončení kopírování odstraní dočasný obraz disku.

Tlačítko
Procházet

Otevře okno Uložit jako, kde můžete určit název souboru a složku, kde bude uložen dočasný obraz disku.

Na záložce Obraz v oblasti Rychlost pevného disku jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Seznam jednotek:

Seznam dostupných jednotek a pevných disků.

Tlačítko
Test rychlosti

Otestuje rychlost dostupných jednotek a přidá zjištěnou rychlost do seznamu.

 

Nastavení obrazu