Na kartě Možnosti kopírování v oblasti Obecné jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Zaškrtávací políčko
Přímé kopírování
Kopírování metodou přímé kopie.
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, kopie bude vytvořena metodou kopírování pomocí obrazu.
Na kartě Možnosti kopírování v oblasti Zdroj jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Rozbalovací nabídka
Jednotka
Vybírá jednotku pro čtení disku.
Pokud byla vytvořena kopie pomocí obrazu, doporučujeme vybrat pro její čtení vypalovačku.
Rozbalovací nabídka
Rychlost čtení
Definuje rychlost čtení disku. 
Zaškrtávací políčko
Po dokončení čtení odpojte zdrojovou jednotku.
Po dokončení čtení vysune zdrojovou jednotku, aby bylo možné vložit cílový disk.
 

Možnosti kopírování