Na kartě Možnosti čtení se nachází několik oblastí. V těchto oblastech lze nastavit možnosti čtení zdrojového disku.
V oblasti Profil jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Rozbalovací nabídka
Volba profilu

Vybírá předdefinovaná nastavení kopírování nebo vlastní nastavení uživatele.
U předdefinovaných nastavení aplikace Nero Burning ROM automaticky nastaví konfiguraci. Pomocí uživatelských nastavení můžete vytvořit vlastní konfiguraci.

V oblasti Databáze jsou k dispozici následující možnosti konfigurace pro disk typu CD:
Zaškrtávací políčko
Ignorovat chyby čtení

Ignoruje chyby čtení z původního disku a pokračuje ve čtení. 
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, aplikace Nero Burning ROM může v závislosti na typu chyby přerušit vypalování.

Zaškrtávací políčko
Vypálit poškozené sektory

Vypálí poškozené sektory, které způsobily chyby čtení.
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, poškozené sektory nejsou vypáleny a zůstanou prázdné.

Zaškrtávací políčko
Číst sektory v režimu surových dat

Čte data podkanálu PQ.

Zaškrtávací políčko
Číst všechna data podkanálů

Během kopírování čte všechna data podkanálů. Data podkanálů se používají k uložení dalších informací.
Vypalovačka musí být schopna číst všechna data podkanálů.

V oblasti Zvuková stopa jsou pro typ disku CD k dispozici následující možnosti konfigurace:  
Zaškrtávací políčko
Ignorovat chyby čtení

Ignoruje chyby čtení zdrojového disku a pokračuje ve čtení.
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, aplikace Nero Burning ROM může v závislosti na typu chyby přerušit vypalování.

Zaškrtávací políčko
Číst indexy zvukových dat

Čte indexy zvukových souborů. To je zvláště užitečné při kopírování zvukových CD, protože zajistí, že budou správně zkopírovány všechny pozice indexů zvukového CD. Nevýhodou je, že se prodlužuje doba díky analýze disku před zahájením kopírování.

Zaškrtávací políčko
Číst všechna data podkanálů

V průběhu kopírování čte veškerá data podkanálů. Data podkanálů se používají pro ukládání dodatečných informací, např. CD Text.
Vypalovačka musí být schopna číst všechna data podkanálů.

V oblasti Rozšířené jsou pro typ disku CD k dispozici následující možnosti konfigurace:
Zaškrtávací políčko
Číst katalogové číslo disku a ISRC

Čte katalogové číslo disku, globální unikátní identifikátor kompilace a kód ISRC (International Standard Recording Code), globální unikátní identifikátor pro zvukové záznamy.

Zaškrtávací políčko
Použít korekci jitter

Korektor Jitter odstraňuje škrábance ze zvukových souborů a videosouborů. 

V oblasti Korekce chyb jsou pro DVD a Blu-ray Disck dispozici následující možnosti konfigurace:
Přepínač
Číst s korekcí chyb

Při čtení provádí korekci chyb. Při tom je upraven kontrolní součet poškozeného sektoru tak, aby byl sektor sám o sobě konzistentní.

Zadávací pole
Počet pokusů o čtení

Určí, kolikrát se program pokusí opravit chyby.

Přepínač
Rychlé čtení bez korekce chyb

Provádí rychlé čtení bez korekce chyb.

V oblasti Akce při neopravitelných chybách čtení jsou pro DVD a Blu-ray Disc k dispozici následující možnosti konfigurace:
Zaškrtávací políčko
Ignorovat chyby čtení

Ignoruje chyby čtení zdrojového disku.
Pokud toto políčko není zaškrtnuto, aplikace Nero Burning ROM může v závislosti na typu chyby přerušit vypalování.

 

 

 

U některých formátů disků, např. audio CD nebo Video CD, nemají chyby čtení často žádný nebo jen malý dopad, protože nejsou při přehrávání CD postřehnutelné.

 

Data podkanálu
Data podkanálu na disku obsahují doplňující informace, jako je CD Text či informace o pozicích.

Jitter
Jitter znamená náhlou a nežádoucí změnu charakteristiky signálu. V jeho důsledku vznikají v proudu dat malé mezery. Korekce zvuku synchronizuje data překrýváním sektorů. Díky tomu nejsou mezery slyšet.

Možnosti čtení