Na začátku procesu kopírování určete v okně Nová kompilace nastavení kopírování. K otevření okna můžete použít tlačítko Kopírovat na hlavní obrazovce. V okně Nová kompilace se nachází rozbalovací nabídka, různá tlačítka a záložky.  
V rozbalovací nabídce jsou zobrazeny pouze typy disků podporované vypalovačkou. Pokud vypalovačka dokáže vypalovat pouze disky CD, je rozbalovací nabídka zobrazena šedivě.

 

 

 

Pomocí aplikace Nero Burning ROM můžete pro typy disků, která nainstalovaná vypalovačka neumí vypálit, vytvářet obrazy disku. Tuto funkci můžete zapnout pomocí nabídky Soubor > Možnosti > Pokročilá nastavení, kde je zaškrtávací políčko Pro vypalovačku obrazů povolit všechny podporované formáty vypalovačky. V rozbalovací nabídce v okně Kompilace pak budou dostupné všechny podporované typy disků.

 

 
K dispozici jsou následující možnosti konfigurace:
Tlačítko
Informace o disku

Zobrazuje informace o vloženém disku, jako je obsah (je-li přítomen) nebo dostupná kapacita.

Tlačítko
Kopírovat

Spustí proces kopírování.

Tlačítko
Storno

Zavře okno Nová kompilace.

K dispozici jsou následující záložky:
Obraz

Zobrazí cestu k dočasnému obrazu disku a informace o rychlosti pevného disku.

Nastavení kopírování

Obsahuje možnosti pro konfiguraci kopírování.

Vlastnosti čtení

Obsahuje možnosti pro konfiguraci čtení zdrojových disků.

Vypalování

Obsahuje možnosti pro konfiguraci procesu vypalování.

 

Nastavení kopírování