Při používání průběžné metody vložte původní disk do jednotky a zapisovatelný disk do vypalovačky. Původní disk se okamžitě nakopíruje bez časového prodlení na prázdný disk ve vypalovačce. Průběžná metoda vám umožňuje velmi rychle kopírovat disk a nevyžaduje žádný dodatečný prostor na disku pro ukládání.
Abyste mohli průběžnou metodu použít, budete potřebovat alespoň dvě jednotky: jednu pro čtení disku a vypalovačku disku pro vypalování. Pro čtecí jednotku a vypalovačku disku platí následující požadavky:
 
 
 
§
Vypalovačka disku musí mít ochranu proti podtečení zásobníku nebo jednotka musí být schopna dodávat data dostatečně rychle. Rychlost čtení by měla být alespoň dvakrát tak vysoká jako rychlost vypalování.
§
Čtecí jednotka čtení musí mít možnost poskytovat informace o počtu a typu sekcí, jinak nemusí Nero Burning ROM dokázat vytvořit přesnou kopii.
Pokud chcete kopírovat zvuková CD, doporučujeme použít metodu kopírování obrazu, protože kvalita čtených zvukových souborů nemusí být v závislosti na jednotce dobrá.  
Podtečení zásobníku
Podtečení zásobníku je přerušení proudu dat ve vnitřní paměti (např. vypalovačky). Výsledkem podtečení zásobníku je přerušení proudu dat do vnitřního zásobníku. Zásobník nadále dodává data, dokud není zcela prázdný. Při vypalování jsou data nepřetržitě dodávána do zásobníku vypalovačky tak, by byl zachován souvislý proud dat. Pokud dojde k přerušení souvislého proudu dat, bud emédium nepoužitelné. Většina moderních vypalovaček má ochranný mechanizmus proti podtečení zásobníku.

Průběžné kopírování