Pomocí Nero Burning ROM můžete zkopírovat disk. To znamená, že můžete vytvořit přesnou kopii zdrojového disku a vypálit ji na cílový disk. Pokud je zdrojovým diskem například Audio CD, kopie bude rovněž diskem Audio CD. Podle toho, jakou máte nainstalovánu vypalovačku, můžete kopírovat disky CD, DVD nebo Blu-ray. Cílový disk musí být stejného typu jako zdrojový – například DVD můžete zkopírovat pouze na DVD. Nero Burning ROM vás každopádně upozorní, pokud typ disku neodpovídá.

 

 

 

Pokud nevlastníte autorská práva k příslušnému disku a nemáte povolení od vlastníka autorských práv, neautorizovaným kopírováním disků porušujete národní a mezinárodní právní předpisy.

 

 

 

 

Některé disky jsou chráněné proti kopírování a nelze je kopírovat. Pokud si nejste jisti, zda se dá disk kopírovat, aktivujte provedením skutečného fyzického vypálení simulaci.

 

 
Chcete-li kopírovat disk, postupujte následovně:   
1.
Klepněte na tlačítko Kopírovat na hlavní obrazovce.
à
Otevře se okno Nová kompilace.
2.
Vyberte v rozbalovací nabídce požadovaný formát disku (CD, DVD, Blu-ray Disc).
3.
Zvolte typ kopírovaného disku (např. Audio CD, Karaoke CD, DVD-Video, Data Blu-ray Disc) v rozbalovací nabídce Profil na kartě Možnosti čtení.
à
Možnosti čtení jsou optimálně nastaveny pro daný typ disku.
4.
Pokud chcete kopírovat disky pomocí Průběžného kopírování:
1.
Zaškrtněte políčko Průběžně na kartěMožnosti kopírování.
2.
Z rozbalovací nabídky Jednotka vyberte jednotku, která obsahuje disk, z nějž se má kopírovat.
3.
Vložte do vybrané jednotky disk, který chcete kopírovat.
4.
Vložte prázdný disk.
5.
Chcete-li kopírovat disk metodou Kopie obrazu:
1.
Zrušte zaškrtnutí políčka Průběžně na kartě Nastavení kopírování.
2.
Vložte do vypalovačky disk, který chcete kopírovat.
6.
Klepněte na tlačítko Kopírovat.
à
Pokud kopírujete prostřednictvím jednotky, začne proces kopírování. Pokud používáte Simulovanou vypalovačku Nero, otevře se okno Uložit obraz disku.
7.
Do textového pole Název souboru zadejte název obrazu disku.
8.
Ve stromovém zobrazení složek Uložit do vyberte umístění pro uložení a klepněte na tlačítko Uložit.
à
Spustí se proces kopírování nebo uložení. Stav procesu můžete sledovat na stavovém panelu.
Pokud používáte pro kopírování jednu jednotku, zobrazí se výzva, abyste vyjmuli zdrojový disk a vložili po vytvoření obrazu disku vhodný prázdný disk.
9.
Klepněte na tlačítko Další.
è
Úspěšně jste zkopírovali disk.

Kopírování disku