S pomocí Nero Burning ROM můžete kompilovat a vypalovat všechny typy souborů a složek na více disků. Soubory, které překročí určitou velikost, se v případě, že je třeba zaplnit prostor na disku, rozdělí. Soubory se obecně dynamicky uloží na několik disků.
Počet použitých disků se zobrazí na obrazovce kompilace a zde je také možné přepnout typ disku.  

 

 

 

Image Recorder je rovněž vhodný pro vytvoření obrazu disku typu nepodporovaného připojenou vypalovačkou. Můžete tak například vytvořit obraz DVD aniž byste museli instalovat vypalovačku DVD. Obraz potom můžete zapsat na disk kdykoli v budoucnu. 

 

 
Chcete-li vytvořit kompilaci DiscSpan, postupujte následovně:
1.
Vyberte požadovaný formát disku (CD, DVD, Blu-ray) v rozbalovací nabídce v okně Nová kompilace. (Pokud není okno Nová kompilace otevřeno, otevřete ho klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.)
à
Výběrový seznam zobrazí typy kompilací, které lze vypálit.

 

 

 

Na hlavní obrazovce můžete kdykoli vybrat příslušný formát disku beze ztráty informací. Musí to být ovšem technicky možné – např. zvukové CD musíte vypálit na disk CD. Ale můžete například začít s datovým CD a později ho můžete změnit na datové DVD. Možnost změnit typ disku je užitečná tehdy, když začínáte vytvářet kompilaci a nevíte, kolik místa soubory zaberou.

 

 
2.
Vyberte ve výběrovém seznamu typ kompilace DiscSpan (UDF).
à
Jsou zobrazeny příslušné karty s možnostmi konfigurace pro tento typ kompilace.
3.
Nastavte na kartách požadované možnosti.
4.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a objeví se obrazovka výběru.
5.
V panelu prohlížeče vyberte soubory a složky, které chcete vypálit.
6.
Přetáhněte požadované soubory nebo složky do oblasti kompilace na levé straně.
à
Soubory jsou přidány do kompilace a zobrazeny na obrazovce kompilace. Ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku bude kompilace DiscSpan potřebovat. Nalevo je v informačním poli uvedeno kolik disků bude vypáleno.

 

 

 

V aplikaci Nero Burning ROM lze nastavit filtry pro jednotlivé soubory nebo složky tím, že při přetahování souborů nebo složek na panel kompilace držíte stisknuté pravé tlačítko myši. Lze tak např. nastavit filtr pro konkrétní typ souboru (*.doc, *.xls, *.txt) nebo zvolit, který typ souboru nebude přenesen na panel kompilace.

 

 

 

 

Soubory v kompilacích datového CD nebo DVD lze snadno skrýt tak, aby v normálním zobrazení nebyly vidět a zajistit tak zvýšení ochrany nebo zabezpečení. Soubory se chovají stejně jako ostatní skryté systémové soubory, které jsou ve výchozím nastaven
í skryté, ale lze je snadno zobrazit. Chcete-li skrýt soubor, klepněte na něj pravým tlačítkem, vyberte možnost Vlastnosti a zaškrtněte políčko Skrýt. 

 

 
7.
Typ disku můžete v případě potřeby změnit.
è
Úspěšně jste vytvořili kompilaci datového disku a nyní můžete kompilaci vypálit. Během procesu vypalování budete vždy v potřebný okamžik vyzváni, abyste vložili nový disk. Během procesu vypalování můžete měnit typy disků (CD, DVD, Blu-ray Disc) bez ohledu na to, jaký typ disku jste zvolili na začátku. Soubory se dynamicky uloží na několik disků.

Vytvoření více disků pomocí Nero DiscSpan