Pomocí Nero DiscMerge můžete spojit rozdělené soubory a složky, které byly vypáleny na více disků pomocí typu kompilace DiscSpan (UDF). Během tohoto procesu se obsah disků zkopíruje na pevný disk. Z procesu kopírování můžete vyloučit jednotlivé soubory nebo můžete vybrat konkrétní soubory, které mají být kopírovány.
Na poslední disk sady – tzv. Master Disc – vypálila aplikace Nero Burning ROM nástroj Nero DiscMerge. 

 

 

 

V systémech Windows Vista a Windows 7 potřebujete k uložení souborů do zabezpečených složek, např. C:\Program files, práva správce. Proto se v těchto operačních systémech může zobrazit zpráva s požadavkem na práva správce.

 

 
Chcete-li obnovit data z disků DiscSpan, postupujte následovně:
1.
Vložte do jednotky Master Disc – poslední vypálený disk.
à
Nástroj Nero DiscMerge se spustí automaticky. Zobrazí se obsah, tj. struktura složek a soubory sady disků DiscSpan.

 

 

 

Pokud se program nespustí automaticky, zvolte jednotku s diskem pomocí Průzkumníka systému Windows. Nástroj Nero DiscMerge můžete spustit ručně poklepáním na soubor NeroDiscMerge.exe ve složce $Nero$.

 

 
2.
Vyberte cíl kopírování v poli Cílová cesta klepnutím na tlačítko Procházet.
3.
Zaškrtněte políčko u složky nebo souboru, který chcete zkopírovat. Zvolíte-li složku nalevo, napravo se zobrazí soubory, které obsahuje.
4.
Klepněte na tlačítko Kopírovat data.
à
Otevře se okno Stav kopírování.
à
Zobrazí se okno se zprávou požadující vložení prvního vypáleného disku.
5.
Vyjměte současný disk z jednotky a vložte do ní první vypálený disk.
à
Okno se zprávou se zavře a spustí se kopírování. Rozdělené soubory se spojí. V oblasti informací se zobrazí informace o aktuálním kroku. Průběh operace zobrazuje ukazatel průběhu. Po zkopírování celého obsahu disku se disk vysune. Znovu se zobrazí okno se zprávou požadující vložení dalšího disku.
6.
Vkládejte postupně všechny disky sady v pořadí, ve kterém byly vypáleny.
à
Po dokončení kopírování a spojování se v oblasti informací zobrazí zpráva „Slučování disků dokončeno.“ Tlačítko Storno se změní na tlačítko Zavřit.
7.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
à
Okno Stav kopírování se zavře.
8.
Klepněte na tlačítko Zavřít.
à
Nero DiscMerge se zavře.
è
Úspěšně jste zkopírovali obsah více disků DiscSpan na pevný disk.

Opětovné spojení a kopírování dat pomocí Nero DiscMerge