SecurDisc je technologie vyvinutá společnostmi Nero a HLDS, která umožňuje vytvářet disky se speciální ochranou. Názvem SecurDisc se označuje jak softwarová technologie, tak speciální hardwarová technologie.
Disky vytvořené v aplikaci Nero Burning ROM s typem kompilace SecurDisc zahrnují integritu dat a možnost jejich rekonstrukce. Mezi další funkce SecurDisc patří možnost chránit data na disku SecurDisc proti neoprávněnému přístupu heslem, disk digitálně podepsat a nakonfigurovat nadbytečnost dat. V kombinaci s jednotkou podporující technologii SecurDisc (např. od společnosti HLDS/LG) mohou být při vypalování na disky DVD soubory PDF vybaveny další ochranou proti kopírování. 
Pro zobrazení nebo použití obsahu disku SecurDisc je zapotřebí speciální aplikace s názvem Nero SecurDisc Viewer, kterou je možné zdarma stáhnout z www.securdisc.net. Aplikace Nero SecurDisc Viewer se také automaticky vypálí na disk SecurDisc. Disky lze také číst v jakékoli jednotce vybavené InCD nebo InCD Reader, přičemž oba programy jsou k dispozici na www.nero.com.

 

 

 

Další informace o technologii SecurDisc naleznete na www.securdisc.net.

 

 
Chcete-li zkompilovat disk SecurDisc, postupujte následovně:
1.
Vyberte požadovaný formát disku (CD, DVD, Blu-ray) v rozbalovací nabídce v okně Nová kompilace. (Pokud není okno Nová kompilace otevřeno, otevřete ho klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.)
à
Výběrový seznam zobrazí typy kompilací, které lze vypálit.
2.
Vyberte ve výběrovém seznamu požadovaný typ kompilace pro SecurDisc.
à
Jsou zobrazeny příslušné karty s možnostmi konfigurace pro tento typ kompilace.
3.
Chcete-li aktivovat ochranu heslem pro všechny soubory: 
1.
Zaškrtněte políčko Ochrana heslem na kartě SecurDisc.
à
Objeví se dialogové okno SecurDisc – Chránit data.
Nero Burning ROM  Kompilace disků SecurDisc
2.
Do pole vstupů Heslo vložte požadované heslo a klepněte na tlačítko OK.

 

 

 

Při zadávání a volbě hesla v příslušných případech nabídce průvodce návrhy v dodatečném dialogovém okně Tipy. Během zadání průvodce posoudí úroveň bezpečnosti, t.j. kvalitu hesla.

 

 
4.
Chcete-li podepsat disk digitálním podpisem: 
1.
Zaškrtněte políčko Digitální podpis na kartě SecurDisc.
à
Objeví se dialogové okno SecurDisc – Digitální podpis.
Nero Burning ROM  Kompilace disků SecurDisc
2.
Pokud už jste vytvořili digitální klíč, klepněte na tlačítko Procházet a vyberte klíč.
3.
Chcete-li vytvořit digitální klíč, klepněte na tlačítko Start.
à
Objeví se dialogové okno SecurDisc – Vytvoření digitálního klíče.
4.
Přečtěte si pokyny a klepněte na tlačítko Další.
à
Otevře se okno Proces vytvoření digitálního klíče SecurDisc.
5.
Náhodně pohybujte myší, dokud není proces vytváření klíče dokončen.
à
Stav procesu vytváření můžete sledovat pomocí stavového řádku. Jakmile proces skončí je aktivní tlačítko Další.
6.
Klepněte na tlačítko Další.
à
Otevře se okno SecurDisc – Vytvoření klíče dokončeno.
7.
Zadejte název souboru pro vytvořený klíč a klepněte na tlačítko Dokončit.
à
Opět se objeví dialogové okno SecurDisc – Digitální podpis a vybraný klíč se zobrazí v rozbalovací nabídce.
8.
Klepněte na tlačítko OK.
à
Otevře se okno s informací, že disk je digitálně podepisován s použitím vybraného klíče.
9.
Klepněte na tlačítko OK.

 

 

 

Příslušný veřejný klíč můžete předat příjemcům tak, aby měli možnost popis ověřit.

 

 

 

 

Jednotka podporující technologii SecurDisc a DVD se soubory PDF chráněnými proti kopírování
V kombinaci s jednotkou podporující technologii SecurDisc (např. od společnosti HLDS/LG) můžete při kompilaci disku SecurDisc DVD chránit proti kopírování soubory PDF. Zkontrolujte, zda jste v rozbalovací nabídce vypalovačky vybrali jednotku SecurDisc.
Chcete-li ochránit proti kopírování všechny soubory PDF na disku SecurDisc DVD, zaškrtněte políčko Ochrana proti kopírování. Pokud chcete povolit duplikaci dat po zadání hesla, zaškrtněte políčko Vypnout ochranu proti kopírování pomocí hesla a zadejte do okna,. které se otevře, požadované heslo. 

 

 
5.
Chcete-li zvýšit rychlost vypalování omezením redundance dat, nebo nastavit redundanci dat:
1.
Zaškrtněte políčko Omezení redundance dat na kartě SecurDisc.  
à
Aktivuje se pole Počet redundantních instancí.
2.
Vyberte požadovanou úroveň redundance.

 

 

 

Pokud políčko Omezení redundance dat není zaškrtnuto, bude disk zcela zaplněn kopiemi vybraných dat a kontrolními součty. Panel na obrazovce kompilace zobrazuje aktuální úroveň redundance.

 

 

 

 

Úroveň redundance 1,3 znamená, že redundance neexistuje, úroveň redundance 9 znamená perfektní redundanci.
Doporučujeme nastavit úroveň redundance na hodnotu alespoň 2,5.

 

 
6.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a objeví se obrazovka výběru.
7.
V panelu prohlížeče vyberte soubory a složky, které chcete vypálit.
8.
Přetáhněte požadované soubory nebo složky do oblasti kompilace na levé straně.
à
Soubory jsou přidány do kompilace a zobrazeny na obrazovce kompilace. Ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku soubory zaberou.

 

 

 

Ochranu heslem lze aktivovat pro jednotlivé soubory tak, že označíte požadovaný soubor na obrazovce kompilace a klepnete na tlačítko Chránit.

 

 
9.
Opakujte předchozí krok pro všechny soubory, které chcete přidat.
è
Zkompilovali jste disk SecurDisc podle svých požadavků a nyní můžete disk vypálit.
Viz také
O aplikaci Nero SecurDisc Viewer

Kompilace disků SecurDisc