Karta UDF obsahuje možnosti konfigurace systému souborů UDF (Universal Disc Format). Standard UDF vyvinula asociace Osta (Optical Storage Technology Association) jako rekaci na požadavky disků DVD. Standard lze použít na všech platformách. 
V rozbalovací nabídce Možnosti jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Položka
Automatické nastavení

Nastaví možnosti souborového systému UDF automaticky.
Doporučujeme vybrat tuto položku.

Položka
Ruční nastavení

Umožňuje ručně určit typ diskového oddílu UDF a verzi souborového systému.

Položka
Aktivovat režim kompatibility Xbox

Vytvoří disk kompatibilní s herní konzolí Xbox.   
Tato položka je dispozici, když je na kartě Sekce vybrán přepínač Disk bez vícenásobných sekcí.

 

 

 

Disk, který má být kompatibilní s konzolí Xbox, nelze vytvořit jako vícesekční disk.

 

Nastavení UDF