Karta Sekce umožňuje vytvářet datové disky s více sekcemi. Disky s více sekcemi lze vypálit v několika relacích, dokud se nedosáhne kapacity disku. Sekce je samostatná datová oblast, která se vypálí během jedné relace, a je tvořena záznamem lead-in (s obsahem), jednou nebo více stopami, a záznamem lead-out. Disky bez více sekcí, např. zvuková CD, se vypalují během jediné relace. 
Pokud začínáte nový vícesekční disk, aplikace Nero Burning ROM také uloží informace o počátečních bodech souborů (pokud je to možné). Tyto informace se použijí při přidávání dalších sekcí.  
Když přidáváte další sekce na vícesekční disk, aplikace Nero Burning ROM automaticky vloží křížový odkaz na importovanou sekci, tedy tabulka s obsahem importované sekce je zkopírována do tabulky s obsahem pro aktuální sekci. Na začátku procesu vypalování je třeba určit, která sekce je importována. Soubory z předchozích sekcí jsou zachovány a nadále zabírají místo na disku.
V takovém případě aplikace Nero Burning ROM automaticky ověří, zda byl vložen správný vícesekční disk, se kterým se má pokračovat. Pokud disk není správný, je vysunut.

 

 
 
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Dokončit disk na záložce Vypalování, můžete na disk vždy vypálit další sekce, ale pouze poslední sekce bude viditelná a pouze data z poslední sekce budou dostupná.
 

 

 
 
Disk s více sekcemi
Disky s více sekcemi se zvláště hodí pro zálohování důležitých souborů prováděné pravidelným vypalováním.  
 
 
Na kartě Sekce v oblasti Sekce jsou k dispozici následující možnosti konfigurace:
Přepínač
Začít disk s více sekcemi
Vypálí vybranou kompilaci na disk v jedné relaci. 
Tuto možnost můžete vybrat i když disk již obsahuje více sekcí. V tom případě nebudou sekce importovány a nebudou nastaveny křížové odkazy. To znamená, že bude vidět pouze poslední sekce a budou přístupná data pouze v poslední sekci.
Přepínač
Přidat další sekci na disk
Pokračuje ve vytváření disku s více sekcemi vypálením další sekce na disk, který již obsahuje alespoň jednu sekci. Během procesu budou nastaveny křížové odkazy na importovanou sekci. 
Přepínač
Disk bez vícenásobných sekcí
Vytvoří disk pouze o jedné sekci.
Nicméně i na disk bez více sekcí lze vypalovat další sekce, jako kdyby nebyl ukončen. V tom případě nebudou sekce importovány a nebudou nastaveny křížové odkazy. To znamená, že bude vidět pouze poslední sekce a budou přístupná data pouze v poslední sekci.
 

Nastavení sekcí