Na kartě ISO jsou uvedeny možnosti pro konfiguraci systému souborů ISO. 
ISO 9660 je standard nezávislý na systému. Lze jej číst ve všech operačních systémech. Má dále uvedené vlastnosti:
 
 
 
§
Povoluje osm znaků plus 3 znaky pro příponu souboru (Level 1) nebo 31 znaků (Level 2) pro název souboru včetně přípony.
§
Umožňuje názvy složek o délce osmi znaků.
§
Maximální hloubka struktury složek je osm úrovní (včetně kořenové složky).
§
V názvech lze použít znaky A-Z, 0-9 a podtržítko (_).
Na kartě ISO lze v oblasti Uvolnění omezení uvolnit omezení daná systémem souborů. Například můžete povolit hlubší strukturu vnoření nebo více než 64 znaků pro název formátu Joliet. 

 

 

 

Pokud má být disk čitelný ve všech operačních systémech, zvolte systém souborů ISO 9660 a zrušte zaškrtnutí všech políček v oblasti Uvolnění omezení.

 

 

 

 

Pokud disk nelze číst ve všech operačních systémech, zobrazí se na kartě ISO v oblasti Informace informační zpráva.

 

 

 

 

Pokud bude disk používán převážně v počítačích se systémem Microsoft Windows a chcete v názvech používat malá písmena nebo znaky cizích jazyků, zvolte jako systém souborů ISO 9660 + Joliet.

 

 
Na kartě ISO jsou v oblastech Data a Soubor k dispozici následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka
Režim dat

Vybírá režim dat. K dispozici jsou Režim 1 a Režim 2/XA. Novější jednotky bez problémů přečtou CD v Režimu 1 i v Režimu 2/XA.
Nicméně některé starší jednotky neumí přečíst správně disky v režim 1. Pokud má být disk čitelný ve všech starších jednotkách, zvolte formát Režim 2/XA. 

Rozbalovací nabídka
Souborový systém

Vybere systém souborů pro data.
Pouze ISO 9660: Bude použit pouze formát ISO.
ISO 9660 + Joliet: Bude použit formát ISO rozšířený o standard Joliet.
ISO 9660:1999: Bude použit nejnovější aktualizace formátu ISO.Mimo jiné umožňuje použít 207 znaků a hlubší strukturu složek. 

Rozbalovací nabídka
Délka názvu souboru

Definuje možnou délku názvu souboru. K dispozici jsou možnosti Úroveň 1 a Úroveň 2. V úrovni 1 může být název souboru dlouhý osm znaků a přípona názvu souboru (např. *.doc) tři znaky. V úrovni 2 může mít název souboru délku 31znaků.

Rozbalovací nabídka
Znaková sada

Definuje znakovou sadu použitou pro názvy formátu ISO. 

 
Joliet
Joliet se týká přípony názvů souborů standardu ISO-9660. Formát Joliet připravila společnost Microsoft, aby bylo možné používat více znaků. Název souboru může mít délku až 64 znaků a může obsahovat znaky A-Z, a-z, přehlásky, a také znaky z čínské, japonské a korejské abecedy.

Nastavení ISO