S pomocí Nero Burning ROM můžete kompilovat a vypalovat všechny typy souborů a složek. Pokud máte v počítači instalovánu vypalovačku disků Blu-ray, můžete vypalovat datová CD, datová DVD a datové disky Blu-ray. Pokud máte instalovánu vypalovačku disků CD, můžete vypalovat pouze datová CD. Postup pro všechny metody datové kompilace je totožný.  

 

 

 

Image Recorder je rovněž vhodný pro vytvoření obrazu disku typu nepodporovaného připojenou vypalovačkou. Můžete tak například vytvořit obraz DVD aniž byste museli instalovat vypalovačku DVD. Obraz potom můžete zapsat na disk kdykoli v budoucnu. 

 

 
Chcete-li vytvořit datový disk, postupujte následovně:
1.
Vyberte požadovaný formát disku (CD, DVD, Blu-ray) v rozbalovací nabídce v okně Nová kompilace. (Pokud není okno Nová kompilace otevřeno, otevřete ho klepnutím na tlačítko Nové na hlavní obrazovce.)
à
Výběrový seznam zobrazí typy kompilací, které lze vypálit.

 

 

 

Na hlavní obrazovce můžete kdykoli vybrat příslušný formát disku beze ztráty informací. Musí to být ovšem technicky možné – např. zvukové CD musíte vypálit na disk CD. Ale můžete například začít s datovým CD a později ho můžete změnit na datové DVD. Možnost změnit typ disku je užitečná tehdy, když začínáte vytvářet kompilaci a nevíte, kolik místa soubory zaberou.

 

 
2.
Vyberte ve výběrovém seznamu požadovaný typ kompilace pro datový disk (CD/DVD-ROM/Blu-ray Disc (ISO), CD/DVD-ROM/Blu-ray Disc (UDF) nebo CD/DVD-ROM/Blu-ray Disc (UDF/ISO).
à
Jsou zobrazeny příslušné karty s možnostmi konfigurace pro tento typ kompilace.
3.
Nastavte na kartách požadované možnosti.
4.
Klepněte na tlačítko Nové.
à
Okno Nová kompilace se zavře a objeví se obrazovka výběru.
5.
V oblasti prohlížeče vyberte soubory a složky, které chcete vypálit.
6.
Přetáhněte požadované soubory nebo složky do oblasti kompilace na levé straně.
à
Soubory jsou přidány do kompilace a zobrazeny na obrazovce kompilace. Ukazatel kapacity udává, kolik místa na disku bude zapotřebí.

 

 

 

V aplikaci Nero Burning ROM lze nastavit filtry pro jednotlivé soubory nebo složky tím, že při přetahování souborů nebo složek na panel kompilace držíte stisknuté pravé tlačítko myši. Lze tak např. nastavit filtr pro konkrétní typ souboru (*.doc, *.xls, *.txt) nebo zvolit, který typ souboru nebude přenesen na panel kompilace.

 

 

 

 

Soubory v kompilacích datového CD nebo DVD lze snadno skrýt tak, aby v normálním zobrazení nebyly vidět a zajistit tak zvýšení ochrany nebo zabezpečen
í. Soubory se chovají stejně jako ostatní skryté systémové soubory, které jsou ve výchozím nastavení skryté, ale lze je snadno zobrazit. Chcete-li skrýt soubor, klepněte na něj pravým tlačítkem, vyberte možnost Vlastnosti a zaškrtněte políčko Skrýt. 

 

 

 

 

Aplikace Nero Burning ROM podporuje virtuální složky hledání v operačním systému Windows Vista. Výsledek hledání lze přidat do kompilace přetažením na panel kompilace. Pokud chcete vybrat nalezené soubory, otevřete složku hledání a přetáhněte soubory do kompilace.

 

 
7.
Opakujte předchozí krok pro všechny soubory, které chcete přidat.
è
Úspěšně jste vytvořili kompilaci datového disku a nyní můžete kompilaci vypálit.
Viz také
Obrazovka výběru

Kompilace datového disku