Pomocí aplikace Nero Burning ROM a technologie Check Point Media Encryption můžete vytvořit disky se speciální bezpečnostní ochranou šifrováním. 

 

 

 

Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jsou splněny následující požadavky:
(1) Na počítači je nainstalována aplikace Check Point Endpoint Security Media Encryption verze R73 nebo novější.
(2) Máte oprávnění k vytváření disků Check Point Media Encryption CD/DVD.
(3) Máte speciální sériové číslo.

 

 
Postup kompilování a vypalování disku Check Point Media Encryption je stejný jako při kompilování a vypalování datových disků. V okně Nová kompilace vyberte položku CD/DVD-ROM (Check Point).
Při spuštění procesu vypalování se zobrazí okno aplikace Check Point Media Encryption. Po zadání bezpečnostních informací, např. hesla pro šifrování, podle nastavení Check Point Media Encryption, aplikace Check Point Media Encryption zašifruje data. Po dokončení šifrování se okno zavře a aplikace Nero Burning ROM pokračuje v procesu vypalování. V závislosti na vašem nastavení Check Point Media Encryption je na disk vypálen dešifrovací nástroj, který umožní po zadání hesla přístup k datům dalším uživatelům, kteří nemají Check Point Media Encryption.

 

 

 

Šifrování dat neprobíhá v aplikaci Nero Burning ROM a společnost Nero AG není zodpovědná za šifrování dat ani za dešifrovací nástroj. Tyto funkce poskytuje společnost Check Point Software Technologies.

 

 
 

Disky Check Point Media Encryption CD/DVD